Ga naar hoofdinhoud

Overzicht bestuurlijke stukken

In het overzicht bestuurlijke stukken vind je alle besluiten, noodverordeningen en bekendmakingen die wij verplicht moeten publiceren. Ook vind je hier de agenda’s van vergaderingen uit het verleden terug.

Overheid.nl

Op de website overheid.nl vind je veel stukken die wij verplicht moeten publiceren. Staat een stuk niet op overheid.nl? Kijk dan op deze pagina.

Naar overheid.nl

Toegankelijk document nodig?

Wij proberen de digitale toegankelijkheid van onze website zo groot mogelijk te maken. Zodat deze voor zoveel mogelijk mensen bruikbaar is. Kun je op de website iets niet lezen of zie je iets wat voor jou digitaal niet toegankelijk is, geef dit dan door via info@vrgroningen.nl of 088 162 5000.