Ga naar hoofdinhoud

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 15 februari 2024

Vergadering d.d. 15 februari 2024

Datum/nr.: 20240215.03
Onderwerp: Conceptverslag vergadering AB d.d. 7 december 2023
 Het Algemeen Bestuur besluit:

  • het verslag van het Algemeen Bestuur van 7 december 2023 goed te keuren en vast te stellen.

Datum/nr.: 20240215.04
Onderwerp: Hardheidsclausule Landelijke Regeling aanspraken na Dienstongevallen
Het Algemeen Bestuur besluit:

  • Te besluiten tot toepassing van de hardheidsclausule, ingaande per 1 januari 2024 voor de in de hardheidsclausule opgenomen geldigheidsduur;
  • Om het risico uit de hardheidsclausule op te nemen in de risicoparagraaf bij de begroting en jaarrekening.

Datum/nr.: 20240215.05
Onderwerp: Eerste hulp bij crisis – Handboek burgerhulpverlening
Het Algemeen Bestuur besluit:

  • Het handboek burgerhulpverlening voor de hulpdiensten tijdens een crisis in ontvangst te nemen.

Datum/nr.: 20240215.06
Onderwerp: Vergaderschema bestuur VRG 2024
Het Algemeen Bestuur besluit:

  • Kennis te nemen van het vernieuwde lesprogramma ‘Aardbevingenwijzer’ en dit in de eigen gemeenten onder de aandacht te brengen.