Toegankelijkheid

Logo Veiligheidsregio Groningen

De Veiligheidsregio Groningen wil aan alle inwoners van Groningen een toegankelijke website (https://veiligheidsregiogroningen.nl) bieden. Dat betekent dat wij willen voldoen aan de toegankelijkheidseisen zoals die zijn beschreven door de Rijksoverheid. Het gaat hierbij om WCAG versie 2.1 op niveau AA.

We hebben de volgende maatregelen genomen om de onze website zo goed mogelijk toegankelijk te maken:

  • Op korte termijn wordt een onderzoek uitgevoerd om de toegankelijkheid te toetsen van onze site.
  • We gebruiken geautomatiseerde tools om fouten in onze site op te sporen. Dit zullen we periodiek blijven doen (eens per 3 maanden) om fouten op te sporen.
  • We gaan onze medewerkers opleiden om content toegankelijk te publiceren op onze site.
  • We gaan oude content controleren op toegankelijkheidsissues en waar nodig de toegankelijkheid verbeteren. 

PDF’s 

Zoals veel overheidsorganisaties hebben wij veel pdf’s op onze website staan. Sommige daarvan zijn niet toegankelijk. We zullen deze documenten (op termijn) vervangen door toegankelijke versies. Wil je een toegankelijke versie rechtstreeks aanvragen? Neem dan contact met ons op via info@vrgroningen.nl

Problemen melden 

Kom je problemen tegen met de toegankelijkheid van onze site? Neem dan contact met ons op via info@vrgroningen.nl.