Ga naar hoofdinhoud

Evenement organiseren

Er zijn verschillende partijen betrokken bij het organiseren van een evenement: de organisator, gemeente en de hulpdiensten. Ook bezoekers en omwonenden spelen een rol. Iedereen heeft belang bij een veilig evenement. Wil je een evenement organiseren? Op deze pagina lees je hoe dit werkt en wie welke rol heeft.

Een vergunning aanvragen

Als organisator vraag je een vergunning aan bij je gemeente. Meestal vul je hiervoor een aanvraagformulier in. Hierbij voeg je een plattegrond toe en soms moet er een veiligheidsplan worden opgesteld. De gemeente verleent een vergunning voor een evenement. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden waardoor de risico’s van het evenement zo beperkt mogelijk blijven. 

Alleen een melding doen

In sommige gevallen hoeft een organisator alleen een melding te doen. Het verschilt per gemeente of je een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dit staat vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of in het evenementenbeleid. Wil je een evenement organiseren? Meer informatie kun je vinden op de website van je gemeente.  

Rollen en taken

Het organiseren van een evenement brengt altijd risico’s met zich mee. Iedere bezoeker van een evenement is in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid.  

Veiligheidsplan

Bij een evenement met een gemiddeld of groot risico (B- en C-evenementen) is een veiligheidsplan verplicht. Soms is een veiligheidsplan ook nodig bij evenementen met een klein risico. De organisator wordt dan ook geholpen om na te denken over risico’s met betrekking tot de veiligheid van het evenement. Je kunt de infobladen en het evenementenhandboek Veiligheid gebruiken als hulpmiddel bij het opstellen van een veiligheidsplan.