Privacy statement

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy Statement. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Typen persoonsgegevens die we verwerken

Wanneer je het contact of klachtenformulier invult, verwerken we de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • (Zakelijk) Telefoonnummer
  • (Zakelijk) e-mailadres
  • Bij je websitebezoek verwerken we daarnaast je ip-adres.

Als je onze website bezoekt en gegevens invult op onze website, dan verwerken we jouw gegevens om met je in contact te komen over wat wij als Veiligheidsregio doen. Wanneer je je inschrijft voor een nieuwsbrief of evenement verwerken we je persoonsgegevens om je onze nieuwsbrief of evenementinformatie te sturen.

Veiligheidsregio Groningen moet diverse persoonsgegevens gebruiken om diensten aan jou te kunnen verlenen en om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. De meest voorkomende typen persoonsgegevens die Veiligheidsregio Groningen daarvoor verwerkt zijn personalia en identificatiegegevens en administratieve gegevens.

Voor het vervullen van onze taken en het aanbieden van onze diensten, maken we gebruik van de diensten van leveranciers en (sub)verwerkers. Persoonsgegevens worden alleen met deze partijen gedeeld, als daarvoor een formele grondslag aanwezig is en dit nodig is voor de levering en uitvoering van onze taken en diensten. We maken daarbij alleen gebruik van leveranciers en (sub)verwerkers die aantoonbaar kunnen maken dat jouw persoonsgegevens goed beschermd worden en worden verwerkt binnen gebieden waar een passend beveiligingsniveau is ingericht, zoals verplicht door de AVG. We delen je gegevens niet met andere partijen als daarvoor geen doel en formele grondslag aanwezig zijn.

We bewaren je gegevens zo lang als het nodig is voor het uitvoeren van onze publieke taken, of voor zo lang een bewaarplicht dit verplicht. Persoonsgegevens worden anderszins niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Cookies en websitegebruik

Veiligheidsregio Groningen analyseert het gebruik van de website om deze te verbeteren en om je beter te informeren over wat de Veiligheidsregio doet. De website gebruikt daarvoor alleen technische en functionele cookies. Een cookie identificeert geen persoonlijke informatie, maar informatie over je computergebruik. Je kunt de browser op de hoogte stellen wanneer je een cookie ontvangt, zodat je altijd kunt accepteren of weigeren. Het afwijzen van cookies zal echter een negatieve invloed hebben op de functionaliteit en de bruikbaarheid van de website.

Privacyrechten

Je hebt het recht op inzage en correctie van je persoonsgegevens, maar ook het recht op gegevensexport, verwijdering, vergetelheid en staking. Daarom hebben we processen ingericht om je gebruik te laten maken van je rechten. Wanner wij optreden als verwerker van je persoonsgegevens zullen we je verzoek doorgeven aan de verwerkingsverantwoordelijke, omdat we daartoe verplicht zijn in de verwerkersovereenkomst.

Informatieveiligheid

Veiligheidsregio draagt niet alleen zorg voor je fysieke veiligheid in geval van calamiteiten, maar we zorgen er ook voor dat je persoonsgegevens beschermd zijn. We werken aan het constant verbeteren van onze maatregelen teneinde misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaring en aanpassing van enige aard te voorkomen. De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Contact informatie

Verzoeken om inzage of het uitoefenen van de rechten zoals hierboven beschreven, kunnen worden gedaan door het contactformulier in te vullen. We zullen deze verzoeken afhandelen met inachtneming van de contractuele afspraken en relevante nationale wetgeving. Als je meer wilt weten over hoe we omgaan met persoonsgegevens, vul dan het contactformulier in. Wil je een (vermoedelijk) datalek bij ons melden? Stuur dan een bericht naar info@vrgroningen.nl. Onze Functionaris Gegevensbescherming zal dan contact met je opnemen.

Disclaimer

Typ- en spelfouten voorbehouden. Veiligheidsregio Groningen behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. Wij moedigen je aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd in oktober 2018.

Op de website kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Veiligheidsregio geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die je bezoekt.