Ga naar hoofdinhoud

Hoe ziet onze organisatie eruit?

Veiligheidsregio Groningen is opgericht op 1 januari 2014. Onze organisatie bestaat uit verschillende sectoren: Brandweerzorg, Crisisbeheersing, Risicobeheersing en Bedrijfsvoering.  

Directie

Onze directie bestaat uit:

  • Wilma Mansveld (directeur)
  • Roelf Knoop (regionaal commandant brandweer en plaatsvervangend directeur Veiligheidsregio Groningen)
  • Mark Dijkhuis (teamleider communicatie)
  • Floor Buigel (directie- en bestuurssecretaris)
  • Stephanie van der Loo (directiesecretaresse)
  • Kim Buurman (directiesecretaresse)

Taken van de directie

  • Algemene directietaken
  • Ondersteuning regionaal commandant brandweer en directeur veiligheidsregio
  • Ondersteuning Managementteam (MT)
  • Voorbereiding bestuursvergaderingen, dagelijks bestuur en algemeen bestuur