Ga naar hoofdinhoud

Wat doet de GHOR?

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is verantwoordelijk voor de regie en coördinatie op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Ook adviseert de GHOR overheden. Samen met de politie, brandweer en gemeenten zet de GHOR zich in voor de veiligheid van mensen in de provincie Groningen. De GHOR is onderdeel van Veiligheidsregio Groningen.

Wat doet de GHOR?

GHOR Groningen heeft de regie op de voorbereiding op rampen en crises. De medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan onder meer het adviseren van het bevoegd gezag over gezondheidsrisico’s van branden, rampen en crises in de regio. De adviezen gaan over fysieke (on)veiligheid en het voorkomen en verminderen van onveilige situaties.

  • Tijdens een ramp of crisis worden slachtoffers geholpen door onder meer ambulance, ziekenhuizen, de GGD en huisartsen.
  • De crisisorganisatie van de GHOR coördineert deze geneeskundige hulpverlening.
  • De GHOR zorgt ervoor dat bestuurders en hulpverleners elkaar snel kunnen vinden.

Wie leidt de GHOR?

De GHOR staat onder leiding van de directeur Publieke Gezondheid. Hij of zij is ook directeur van de GGD en lid van de directie van Veiligheidsregio Groningen. De directeur Publieke Gezondheid is voor brandweer, politie en gemeente aanspreekpunt en gesprekspartner.

Crisisorganisatie

De crisisorganisatie van GHOR Groningen bestaat uit ongeveer 40 crisisfunctionarissen. Dit zijn bijvoorbeeld werknemers van de veiligheidsregio, maar ook medewerkers van zorginstellingen zoals ziekenhuizen, Ambulancezorg Groningen, de GGD en niet-acute zorgpartijen.

Contact

Voor spoed en dringende GHOR-zaken is de piketfunctionaris, buiten kantoortijden, bereikbaar via de Meldkamer Noord-Nederland. Vraag naar de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg van Groningen. Voor andere zaken zijn wij op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar via de receptie van Veiligheidsregio Groningen: 088 162 5000. Je kunt ook mailen naar de GHOR: GHOR@vrgroningen.nl.