Skip to content

Voorbereiden op een crisis

Decoratieve afbeelding

Ons doel is om de provincie Groningen veilig te houden en de hulpverlening te coördineren tijdens noodsituaties en rampen. Wij zorgen er voor dat we goed voorbereid zijn, zodat we ze snel en effectief kunnen handelen tijdens een crisis.

Hoe bereiden wij ons voor op een crisis?

We bereiden ons op verschillende manieren voor op een crisis.

Risicoanalyse

We bekijken welke gevaren er in de regio zijn. Denk aan overstromingen, aardbevingen of branden zijn. We onderzoeken wat de kans is dat deze gevaren zich voordoen en hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn.

Rampenplannen

We maken plannen waarin wij beschrijven wat we moeten doen tijdens een crisis of ramp. Dit zijn rampbestrijdingsplannen. In deze plannen staan regels en instructies voor hulpverleners, zoals de politie, brandweer en ambulance.

Training en oefening

We trainen en oefenen regelmatig met de hulpverleners om ervoor te zorgen dat ze goed voorbereid zijn. We doen bijvoorbeeld oefeningen waarbij we een crisis naspelen, zoals een grote brand of een groot ongeval op het water.

Samenwerking

We werken samen met andere organisaties, zoals de politie, brandweer, ambulance, gemeenten en ziekenhuizen. We zorgen ervoor dat deze organisaties goed met elkaar kunnen praten en samenwerken tijdens een crisis.

Communicatie en voorlichting

Tijdens een crisis is het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd worden. Als veiligheidsregio zorgen wij daarom voor duidelijke instructies en informatie voor het publiek. We willen ervoor zorgen dat mensen weten wat ze moeten doen en dat ze gerustgesteld worden.

Advies geven

Wiij geven ook dvies aan andere organisaties en overheden over veiligheid. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen zich zo goed mogelijk kan voorbereiden op een crisis. Wil je weten wat jij kunt doen op je voor te bereiden? Kijk op de website eerstehulpbenjij.nl.