Ga naar hoofdinhoud

Veiligheidsplan

View this page in English

Welke risico’s lopen we in Groningen? Hoe groot zijn die risico’s en wat doen we om te voorkomen dat de risico’s voor gevaar zorgen? Maar ook: hoe werken we als een ramp of crisis zich voordoet? In ons Veiligheidsplan geven we antwoord op deze vragen.

Welke risico’s zijn er in Groningen?

Het eerste onderdeel van het Veiligheidsplan is het Regionaal Risicoprofiel. Hierin staat beschreven welke risico’s we kennen in Groningen. Wat is de kans dat een aardbeving of overstroming zich voordoet? En waar krijgen we mee te maken als de stroom uitvalt? In het risicoprofiel worden deze risico’s geschat op de kans dat ze voorkomen en wat de effecten dan zijn. En dat specifiek voor onze regio Groningen: een gebied dat zich kenmerkt door vergrijzing, krimp, een veranderend zorglandschap en een verschraling van de zorg. Maar ook door toenemende verstedelijking, de energietransitie en fysieke en psychosociale schade als gevolg van aardbevingen door gaswinning.

De wereld verandert continu

Maar de wereld verandert continu. Daarom wordt in ons risicoprofiel op hoofdlijnen ingeschat welke risico’s er zijn, maar kijken we ook dagelijks naar de wereld om ons heen: wat betekenen internationale, landelijke en regionale ontwikkelingen voor ons en de mogelijke risico’s die we lopen? Bijvoorbeeld: wat zijn de gevolgen in Groningen van de oorlog in Oekraïne?

Hoe gaan we met deze risico’s om?

De andere twee onderdelen van het Veiligheidsplan zijn het Regionaal Beleidsplan en het Regionaal Crisisplan. Hierin beschrijven we hoe we met de risico’s omgaan en wat we eraan doen. Risico’s horen bij het leven. Het gaat erom dat we samen de risico’s weten te beperken en ze waar nodig kunnen beheersen. Daarnaast moeten we ons ervan bewust zijn dat er altijd onzekerheden en restrisico’s blijven. De veiligheidsregio is er om de inwoners zelfbewust en vol vertrouwen de toekomst tegemoet te laten gaan.

In een tijd dat de rol van de overheid verandert, is het voor Veiligheidsregio Groningen zaak om naast de inwoners van Groningen te gaan staan en ervoor te zorgen dat mensen weten wat ze kunnen doen als er toch iets gebeurt. Ondanks de risico’s zeggen we: durf te leven, Groningen!

Bekijk het veiligheidsplan