Ga naar hoofdinhoud

Vergaderstukken Algemeen Bestuur donderdag 28 maart 2024

Datum: 28 maart 2024
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Locatie: VRG, Oude Meldkamer, Sontweg 10, Groningen

Agenda

 1. Opening / vaststelling agenda
 2. Mededelingen en actualiteiten
 3. Conceptverslag vergadering AB d.d. 15 februari 2024

Ter besluitvorming

 1. Financiën
  4.1 Concept jaarstukken 2023
  4.1.1 Concept jaarstukken 2023
  4.1.2 Toelichting inzake controleverklaring – brief
  4.2 Controleplan en normenkader 2024
  4.2.1 Controleplan 2024
  4.2.2 Normenkader 2024
  4.3 Actualisatie begroting 2024
  4.3.1 Actualisatie begroting 2024
  4.3.2 Cebeon rapport
  4.4 Beleidsbegroting 2025
  4.4.1 Concept beleidsbegroting 2025
  4.4.2 Begroting 2025 in één oogopslag
 2. Regeling personeelsdossiers Veiligheidsregio Groningen 2024
  5.1 Regeling personeelsdossiers Veiligheidsregio Groningen 2024
  5.2 Bijlage persoonsgegevens bewaartermijnen grondslagen
 3. Ontwerp Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2024-2028
  6.1 Ontwerp regionaal beleidsplan incl. visie CB en RRP 

Afsluiting

7. Rondvraag
8. Sluiting

Toegankelijk document nodig?

Wij proberen de digitale toegankelijkheid van onze website zo groot mogelijk te maken. Zodat deze voor zoveel mogelijk mensen bruikbaar is. Kun je op de website iets niet lezen of zie je iets wat voor jou digitaal niet toegankelijk is, geef dit dan door via info@vrgroningen.nl of 088 162 5000.