Ga naar hoofdinhoud

Vergaderstukken Algemeen Bestuur 15 februari 2024

Datum: 15 februari 2024
Tijd: 10:30 – 12:00
Locatie: VRG, Oude Meldkamer, Sontweg 10, Groningen

Agenda

  1. Opening / vaststelling agenda
  2. Mededelingen en actualiteiten
  3. Conceptverslag vergadering AB d.d. 7 december 2023

Ter besluitvorming

4. Hardheidsclausule Landelijke Regeling aanspraken na Dienstongevallen
4.1  Bijlage 1 Verschillen dekking bij een dienstongeval (def)
4.2 Afwegingskader hardheidsclausule dienstongevallen VRG (2024) (29 januari 2024)

Ter informatie

5. Eerste hulp bij crisis – Handboek burgerhulpverlening
6. Geactualiseerd lesprogramma ‘Aardbevingenwijzer’

Afsluiting

7. Rondvraag
8. Sluiting

Toegankelijk document nodig?

Wij proberen de digitale toegankelijkheid van onze website zo groot mogelijk te maken. Zodat deze voor zoveel mogelijk mensen bruikbaar is. Kun je op de website iets niet lezen of zie je iets wat voor jou digitaal niet toegankelijk is, geef dit dan door via info@vrgroningen.nl of 088 162 5000.