Ga naar hoofdinhoud

Vergaderstukken Algemeen Bestuur vrijdag 12 juli 2024

Datum: 12 juli 2024
Tijd: 11.30 – 13.00 uur
Locatie: VRG, Oude Meldkamer, Sontweg 10, Groningen 

Agenda

 1. Opening / vaststelling agenda
 2. Mededelingen en actualiteiten
 3. Conceptverslag vergadering AB d.d. 28 maart 2024

Ter besluitvorming

 1. Zienswijzen beleidsbegroting 2025 en actualisatie begroting 2024
  4.1 Reactietabel zienswijzen begrotingsstukken VRG 
  4.2 Actualisatie begroting 2024
  4.3 Cebeon rapport 
  4.4 Concept beleidsbegroting 2025
  4.5 Begroting 2025 in één oogopslag
 2. Zienswijzen regionaal beleidsplan crisisbeheersing 2024-2028
  5.1 Reactietabel zienswijzen
  5.2 Geactualiseerd Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2024-2028
 3. Governance BON
  6.1 Memo voor VRG
  6.2 Onderzoek organisatie vakbekwaamheid Noord-Nederland definitieve versie april 2024
 4. Meerjarenkoers 2024-2028
  7.1 VRG Meerjarenkoers 2024-2028
 5. Wijziging gemeenschappelijke regeling 
  8.1 Concept gewijzigde gemeenschappelijke regeling
 6. Overgang HR21 – vaststelling functies directeur en plv. directeur
  9.1 Functieboek Veiligheidsregio Groningen (nieuw) functies directeur en plv directeur
 7. Rampbestrijdingsplan Avebe Foxhol
  10.1 RBP Avebe Foxhol scenario chloorgas concept (8)

Ter informatie

11. Verkenningseenheden Brandweer (VEB) Groningen

Afsluiting

12. Afsluiting
13. Rondvraag

Toegankelijk document nodig?

Wij proberen de digitale toegankelijkheid van onze website zo groot mogelijk te maken. Zodat deze voor zoveel mogelijk mensen bruikbaar is. Kun je op de website iets niet lezen of zie je iets wat voor jou digitaal niet toegankelijk is, geef dit dan door via info@vrgroningen.nl of 088 162 5000.