Ga naar hoofdinhoud

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 2 november 2023

Vergadering d.d. 2 november 2023

Datum/nr.: 20231102.03
Onderwerp: Conceptverslag vergadering AB d.d. 13 juli 2023
Het Algemeen Bestuur besluit:

  • Het verslag van het Algemeen Bestuur van 13 juli 2023 goed te keuren en vast te stellen.

Datum/nr.: 20231102.04
Onderwerp: P7 bestuursrapportage 2023
Het Algemeen Bestuur besluit:

  • Kennis te nemen van de P7 rapportage;
  • De P7 rapportage vast te stellen.

Datum/nr.: 20231102.05
Onderwerp: Brandveiligheidsadvisering en toezicht gemeentelijke en provinciale bouwtaken
Het Algemeen Bestuur besluit:

  • De brandveiligheidsadvisering en het toezicht ook voor de gemeenten Midden-Groningen en  Stadskanaal te gaan uitvoeren;
  • Binnen de huidige financiële kaders met alle gemeenten het gesprek te starten over een meer risicogerichte en uniforme uitvoering van de brandveiligheidsadvisering en het toezicht door de VRG.;
  • Ten aanzien van de brandveiligheidsadvisering en het toezicht voor de provincie met de Omgevingsdienst  Groningen in gesprek te gaan waarbij de insteek is om deze taken uitsluitend uit te voeren wanneer daar meerjarige lumpsumfinanciering tegenover staat.

Datum/nr.: 20231102.06
Onderwerp: Vergaderschema bestuur VRG 2024
Het Algemeen Bestuur besluit:

  • In te stemmen met het vergaderschema 2024