Skip to content

Vergaderstukken Algemeen Bestuur 13 juli 2023

Datum: 13 juli 2023
Tijd: 10:30– 12:00 uur
Locatie: VRG, Oude Meldkamer, Sontweg 10, Groningen

Agenda

 1. Opening / vaststelling agenda
 2. Mededelingen en actualiteiten
 3. Conceptverslag vergadering AB d.d. 24 maart 2023

  Ter besluitvorming
 4. Zienswijzen beleidsbegroting 2024 en actualisatie begroting 2023
 5. Huisvesting
 6. Zienswijzen beleidspakket brandweerzorg 2030
 7. Rampbestrijdingsplan Eems Energy Terminal
 8. Intrekken IBP DAMCO

  Ter bespreking
 9. Eindadvies Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg
 10. Rondvraag

Toegankelijk document nodig?

Wij proberen de digitale toegankelijkheid van onze website zo groot mogelijk te maken. Zodat deze voor zoveel mogelijk mensen bruikbaar is. Kun je op de website iets niet lezen of zie je iets wat voor jou digitaal niet toegankelijk is, geef dit dan door via info@vrgroningen.nl of 088 162 5000.