Skip to content

Vergaderstukken 28 oktober 2022

Vergadering: vrijdag 28 oktober 2022

Tijd: 10.30 – 12.00 uur

Locatie: Oude Meldkamer, Sontweg 10 Groningen

Afwezig: de heer Schuiling en mevrouw Mansveld
Voorzitter: de heer Kuin

Deze vergadering is openbaar.

01 Opening / vaststelling agenda
02 Conceptverslag vergadering AB d.d. 7 juli 2022                      
03 Mededelingen en actualiteiten

Ter besluitvorming
04 Tijdlijn zienswijzetraject begroting 2024                                                  
05 Oplegger P7 rapportage
05.1 P7 rapportage 2022 V1.0
06 Vergaderplanning 2023   
06a Concept planning bestuur 2023                                                                      

Ter informatie
07 Rondvraag
08 Sluiting

Toegankelijk document nodig?

Wij doen ons best om zoveel mogelijk van onze site toegankelijk te maken. Toch kan het gebeuren dat een document nog niet goed toegankelijk is. Wil je een toegankelijke versie van deze documenten? Dan kun je deze opvragen via info@vrgroningen.nl. Geef in je mail duidelijk aan welk document je graag toegankelijk gemaakt zou willen zien. Je krijgt dan een toegankelijk document toegestuurd.