Skip to content

Agenda Dagelijks Bestuur 26 januari 2023

Vergadering: Donderdag 26 januari 2023

Tijd: 09.00 – 09.45 uur (aansluitend: bestuurlijke bijeenkomst klimaat)

Locatie: Van der Valk Hoogkerk, Borchsingel 53, 9766 PP Eelderwolde

Agenda

  1. Opening / vaststelling agenda
  2. Mededelingen en actualiteiten
  3. Conceptverslag vergadering DB d.d.24 november 202
  4. Ter besluitvorming: Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2023 – 2026
  5. Ter informatie: Rondvraag
  6. Ter informatie: Sluiting

Toegankelijk document nodig?

Wij doen ons best om zoveel mogelijk van onze site toegankelijk te maken. Toch kan het gebeuren dat een document nog niet goed toegankelijk is. Wil je een toegankelijke versie van deze documenten? Dan kun je deze opvragen via info@vrgroningen.nl. Geef in je mail duidelijk aan welk document je graag toegankelijk gemaakt zou willen zien. Je krijgt dan een toegankelijk document toegestuurd.