Skip to content

Agenda Dagelijks Bestuur 24 november 2022

Vergadering: donderdag 24 november 2022

Tijd: 13.00 – 14.30 uur

Locatie: Best Western plus Hotel Groningen, Laan Corpus den Hoorn 300, Groningen

AGENDA

 1. Opening / vaststelling agenda
 2. Mededelingen en actualiteiten
 3. Conceptverslag vergadering DB d.d. 13 oktober 2022

Ter besluitvorming

 1. Brandweerzorg 2030
 2. Kaderbrief
 3. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
 4. Aanwijzing coördinerend functionaris Bevolkingszorg
 5. Consultatie conceptadvies Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg
 6. Circulaires WVSV

Ter informatie

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Toegankelijk document nodig?

Wij doen ons best om zoveel mogelijk van onze site toegankelijk te maken. Toch kan het gebeuren dat een document nog niet goed toegankelijk is. Wil je een toegankelijke versie van deze documenten? Dan kun je deze opvragen via info@vrgroningen.nl. Geef in je mail duidelijk aan welk document je graag toegankelijk gemaakt zou willen zien. Je krijgt dan een toegankelijk document toegestuurd.