Skip to content

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 8 december 2022

Vergadering d.d. 8 december 2022

Datum/nr.: 20221208.02

Onderwerp: Concept verslag d.d. 7 juli 2022

Het Algemeen Bestuur besluit: het verslag goed te keuren en vast te stellen.

Datum/nr.: 20221208.04

Onderwerp: Brandweerzorg 2030

Het Algemeen Bestuur besluit: de volgende onderwerpen voorlopig vast te stellen en aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen voor een zienswijze: 1. Visie Brandweerzorg 2030; Organisatieplan Brandweerzorg 2023-2026; Regionaal Dekkingsplan Brandweerzorg Groningen 2023-2026.

Datum/nr.: 20221208.05

Onderwerp: Kaderbrief

Het Algemeen Bestuur besluit: in te stemmen met de kaderbrief 2024-2027.

Datum/nr.: 20221208.06

Onderwerp: Aanwijzing coördinerend functionaris Bevolkingszorg

Het Algemeen Bestuur besluit: in te stemmen met het voorstel Aanwijzing coördinerend functionarissen Bevolkingszorg.