Skip to content

Category: Vergaderstukken

Aanbiedingsbrief begrotingsstukken VRG aan de colleges

Aan de colleges van de deelnemende gemeenten  Datum  1 april 2021  Onze referentie  Z/21/038871/78653  Aantal bijlagen  3  Uw referentie  –  Behandeld door  Joke van der Worp  Sector/dienst   Bedrijfsvoering  Telefoon 
Read More

Oplegnotitie AB Concept beleidsbegroting 2022

OPLEGGER AB  Agendapunt: 07  Onderwerp  Concept beleidsbegroting 2022  Datum  31-3-2021  Portefeuillehouder  Dhr. van der Tuuk  Sector  Bedrijfsvoering  Bijlage(n)  1. Concept beleidsbegroting 2022   Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie  Ter informatie  Gevraagd besluit  Het Algemeen Bestuur wordt
Read More

Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 VRG aan de colleges

Aan de colleges van de deelnemende gemeenten  Datum  31 maart 2021  Onze referentie  Z/21/038917/78763  Aantal bijlagen  2  Uw referentie  –  Behandeld door  Peter Ritzema  Sector/dienst   Bedrijfsvoering  Telefoon    Team  Financiën
Read More

Oplegnotitie AB lidmaatschap WVS

Agendapunt: 04  Onderwerp  Lidmaatschap werkgeversvereniging  (WVSV)  Datum  26-3-2021  Portefeuillehouder  Dhr. Schuiling  Sector  Bedrijfsvoering  Bijlage(n)  –  Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie  Ter besluitvorming  Gevraagd besluit  Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het
Read More

Concept verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 26 februari 2021

Aanwezig:  de heren Schuiling (voorzitter), Beukema, Knoop, Kuin, Rietveld, Ritzema, Roesink, Sloots, Swierstra, Van der Tuuk en Velema, Veldhuis, Verlind en de dames Caljouw, Mansveld, Van Schie, Schulting, Sikkema en Smit (verslaglegging)  Afwezig:  de heren Bolding en Hoogendoorn en mevrouw Visser. 
Read More

Agenda Algemeen Bestuur 31 maart 2021

Algemeen bestuur  Vergadering: woensdag 31 maart 2021Tijd 10.15 – 11.00 uurLocatie: Via Teams AGENDA 1. Opening / vaststelling agenda 2. Concept verslag vorige vergadering d.d. 26 februari 2021
Read More

Vergaderstukken 26 februari 2021

Agenda Concept verslag algemeen bestuur Oplegnotitie_AB_Aanwijzing penningmeester VRG Oplegnotitie_AB_stand van zaken WVSV
Read More

Concept verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 10 december 2020

Aanwezig zijn de heren Schuiling (voorzitter), Beukema, Bolding, Engels, Hoogendoorn, Knoop, Kuin, Rietveld, Ritzema, Roesink, Swierstra, Van der Tuuk, Van der Schaaf, Velema en Wiersma en de dames
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Oplegnotitie AB stand van zaken WVSV

OPLEGGER AB Agendapunt: 05 Onderwerp Werkgeversvereniging Samenwerkende veiligheidsregio’s (WVSV) – stand van zaken Datum 26-2-2021 Portefeuillehouder Dhr. Schuiling Sector Personeel- en organisatieontwikkeling Bijlage(n) – Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Oplegnotitie AB Aanwijzing penningmeester VRG

OPLEGGER AB Agendapunt: 04 Onderwerp Aanwijzing penningmeester VRG Datum 26-2-2021 Portefeuillehouder Dhr. Schuiling Sector Directie Bijlage(n) – Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie Ter besluitvorming Gevraagd besluit Het Algemeen Bestuur
Read More