Skip to content

Category: Vergaderstukken

Logo Veiligheidsregio Groningen

Vergaderstukken voor 28 juni 2019

Agenda vergadering 28 juni 2019 Conceptverslag vergadering algemeen bestuur d.d. 5 april 2019 Oplegger Toetreding lid dagelijks bestuur Beleidsbegroting 2020 en actualisatie begroting 2019 Normenkader en Controleplan VRG
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Memo Corona en Veiligheidsplan

Aan Bestuur Veiligheidsregio Groningen Van Wilma Mansveld Datum 3 juli 2020 Betreft Corona en veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen 2020-2024 Geacht bestuur, Sinds eind februari wordt Nederland getroffen door het
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Vergaderstukken voor 03 juli 2020

Dit zijn de vergadersturkken van de bestuursvergadering van 03 juli 2020. Agenda Conceptverslag vorige vergadering 7 mei 2020 Overzicht zienswijzen en reacties op het Veiligheidsplan Memo Corona en
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Reactie VRG aan VB keuze scenario

Geachte heer Bruls, Bij brief van 13 februari 2020 heeft u mij als voorzitter van Veiligheidsregio Groningen verzocht om regionaal van gedachten te wisselen over de mogelijke scenario’s
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Oplegnotitie Scenario toekomstige arbeidsvorming Veiligheidsregio

Onderwerp Scenario’s toekomstige arbeidsvorming VR’en Datum 3-7-2020 Portefeuillehouder Dhr Schuilding Sector Personeel- en organisatieontwikkeling Bijlage(n) a.brief voorzitter Veiligheidsberaad d.d.13 februari 2020b. Brief voorzitter Brandweerkamer d.d. 30 januari 2020c.
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Aanbiedingsbrief gemeenteraden Veiligheidsplan

Geacht raad, Het Algemeen Bestuur heeft op 3 juli 2020 het Veiligheidsplan 2020-2024 Veiligheidsregio Groningen (verder: veiligheidsplan) vastgesteld. In dit plan brengen we voor het eerst ons Regionaal
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Overzicht zienswijzen en reacties op het Veiligheidsplan

Overzicht zienswijzen en reacties op het Veiligheidsplan Versie: 3 juli 2020 Afzender Reactie Reactienummer Gemeenten Appingedam (28 mei 2020) De raad besluit de volgende wens/bedenking mee te geven
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Conceptverslag vergadering algemeen bestuur d.d. 7 mei 2020

Aanwezig zijn de heren Schuiling (voorzitter), Beukema, Bolding, Engels, Hoogendoorn, Knoop, Kuin, Rietveld, Roesink, Swierstra, Van der Tuuk, Van der Schaaf, Velema, Veldhuis en Wiersma en de dames
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Opvolging aanbevelingen Inspectie Justitie en Veiligheid over bluswatervoorziening

Stand van zaken Veiligheidsregio Groningen juni 2020. Bluswatervoorziening op de bestuurlijke agenda In november 2019 heeft Veiligheidsregio Groningen (VRG) de burgemeesters van de Groninger gemeenten geïnformeerd over bluswatervoorzieningen
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Oplegnotitie AB opvolging aanbevelingen inspectie JenV bluswatervoorzieningen

Onderwerp Opvolging aanbevelingen Inspectie JenV bluswatervoorziening Datum 3-7-2020 Portefeuillehouder Dhr. Kuin Sector Brandweerzorg Bijlage(n) 1. Brief Inspectie JenV d.d. 11 juni 2020 Bluswatervoorziening2. Memo stand van zaken opvolging
Read More