Skip to content

Category: Besluitenlijst bestuur

Logo Veiligheidsregio Groningen

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 31 maart 2021

Vergadering d.d. 31 maart 2021 Datum/Nr: 20210331.02Onderwerp: Concept verslag d.d. 26 februari 2021Het Algemeen Bestuur besluit: Het verslag vast te stellen Datum/Nr: 20210331.04Onderwerp: Lidmaatschap werkgeversvereniging (WVSV)Het Algemeen Bestuur
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen

Vergadering: 26 februari 2021 Datum/Nr.  Onderwerp   Het Algemeen Bestuur besluit:  20210226.3  Concept verslag AB VRG d.d. 26-2-2021   Het verslag vast te stellen.  20210226.4  Aanwijzing penningmeester VRG  De heer A. van der
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 10 december 2020

Vergadering: 10 december 2020 Datum/Nr.  Onderwerp   Het Algemeen Bestuur besluit:  20201210.4  Kaderbrief 2022 – 2025   In te stemmen met de kaderbrief 2022 – 2025  20201210.5  Beleidsbegroting VRG 2021en actualisatie begroting
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 23 oktober 2020

Vergadering: 23 oktober 2020 Datum/Nr.  Onderwerp   Het Algemeen Bestuur besluit:  20201023.4  Normenkader 2020 en controleplan 2020  1. Het normenkader voor 2020 vast te stellen; 2. De goedkeuringstoleranties zoals genoemd in het
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 3 juli 2020

Vergadering: 3 juli 2020 Datum/Nr.  Onderwerp   Het Algemeen Bestuur besluit:  20200703.4  Jaarstukken  De jaarstukken VRG 2019 inclusief de hierin opgenomen resultaatbepaling vast te stellen waarbij het resultaat ter grootte van
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 7 mei 2020

Vergadering: 7 mei 2020 Datum/Nr.  Onderwerp   Het Algemeen Bestuur besluit:  20200507.4  Voorziening FLO – jaarrekeningtraject 2019  De FLO-kosten van €15,2 miljoen als voorziening te verwerken in de jaarrekening 2019 VRG
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Archiefstukken Corona

Op deze pagina staan eerder gepubliceerde stukken. Noodverordeningen Covid-19 in Groningen Noodverordening 18 november Noodverordening 7 november Noodverordening 14 oktober 2020 Noodverordening 29 september 2020 Noodverordening 27 september
Read More

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 12 december 2019

Vergadering: 12 december 2019 Datum/Nr. Onderwerp Het Algemeen Bestuur besluit 20191212.4 Financiën / kaderbrief – In te stemmen met het opstellen van scenario’s om te komen tot een
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 1 november 2019

Vergadering d.d. 1 november 2019 Datum/Nr. Onderwerp Het Algemeen Bestuur besluit 20191101.5 Halfjaar rapportage 2019 VRG – de halfjaar rapportage 2019 VRG vast te stellen 20191101.6 Rapport Bluswatervoorziening
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 28 juni 2019

Deze besluitenlijst betreft de vergadering van d.d. 28 juni 2019 20190628.4 Beleidsbegroting 2020 en actualisatie begroting 2019 – de beleidsbegroting 2020 en de actualisatie van de begroting 2019
Read More