Skip to content

Category: Besluitenlijst bestuur

Logo Veiligheidsregio Groningen

Archiefstukken Corona

Op deze pagina staan eerder gepubliceerde stukken. Noodverordeningen Covid-19 in Groningen Noodverordening 18 november Noodverordening 7 november Noodverordening 14 oktober 2020 Noodverordening 29 september 2020 Noodverordening 27 september
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 12 december 2019

Deze besluitenlijst betreft de vergadering van 12 december 2019 20191212.4 Financiën / kaderbrief – In te stemmen met het opstellen van scenario’s om te komen tot een sluitende
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 1 november 2019

Deze besluitenlijst betreft de vergadering van 1 november 2019. 20191101.5 Halfjaar rapportage 2019 VRG – de halfjaar rapportage 2019 VRG vast te stellen 20191101.6 Rapport Bluswatervoorziening brand Sint
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 28 juni 2019

Deze besluitenlijst betreft de vergadering van d.d. 28 juni 2019 20190628.4 Beleidsbegroting 2020 en actualisatie begroting 2019 – de beleidsbegroting 2020 en de actualisatie van de begroting 2019
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 5 april 2019

Deze besluitenlijst betreft de vergadering van d.d. 5 april 2019 20190405.5a Jaarrekening 2018 – de jaarstukken VRG 2018 inclusief de hierin opgenomen resultaatbepaling vast te stellen – het
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 13 december 2018

Deze besluitenlijst betreft de vergadering van d.d. 13 december 2018. 20181213.3b Eindrapport systeemtest Het rapport voor kennisgeving aan te nemen 20181102.3c Inventarisatie brandveiligheid gevelpakketten bij hoogbouw De notitie
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen

Deze besluitenlijst betreft de vergadering d.d. 2 november 2018. 20181102.4 Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2019-2022 in te stemmen met de nota risicomanagement en weerstandvermogen VRG 2019 – 2022
Read More