Ga naar hoofdinhoud

Vergaderstukken Algemeen Bestuur 13 juli 2023

Datum: 13 juli 2023
Tijd: 10:30– 12:00 uur
Locatie: VRG, Oude Meldkamer, Sontweg 10, Groningen

Agenda

  1. Opening / vaststelling agenda
  2. Mededelingen en actualiteiten
  3. Conceptverslag vergadering AB d.d. 24 maart 2023

Ter besluitvorming

4.  Zienswijzen beleidsbegroting 2024 en actualisatie begroting 2023
4.1a Reactietabel zienswijzen begrotingsstukken AB
4.1b Zienswijze aan het Algemeen Bestuur
4.2 Actualisatie begroting 2023
4.3 Uitkomsten Objectieve budgetten veiligheidsregio Groningen decembercirculaire 2022
4.4 Concept beleidsbegroting 2024
4.5 VRG beleidsbegroting 2024

5.  Huisvesting
5.1 Financiële samenhang huisvesting
5.2 Onderzoek PVE herhuisvesting Sontweg
5.2.1 Presentatie PVE d.d. april 2022
5.3 Strategisch huisvestingsplan
5.3.1 Strategisch huisvestingsplan VRG d.d. 31-01-2023

6. Zienswijzen beleidspakket brandweerzorg 2030
6.1 Reactietabel zienswijzen brandweerzorg 2030

7. Rampbestrijdingsplan Eems Energy Terminal
7.1 RBP scenario 1 lekkage LNG
7.2 RBP scenario 2 fakkelbrand
7.3 RBP scenario 3 leidingbreuk

8. Intrekken IBP DAMCO

Ter bespreking

9. Eindadvies Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg
9.1 Brief BV aan veiligheidsregio’s eindadvies UKB
9.2 Eindadvies VB Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg
9.3 Impact eindadvies Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg

Afsluiting

10. Rondvraag

Toegankelijk document nodig?

Wij proberen de digitale toegankelijkheid van onze website zo groot mogelijk te maken. Zodat deze voor zoveel mogelijk mensen bruikbaar is. Kun je op de website iets niet lezen of zie je iets wat voor jou digitaal niet toegankelijk is, geef dit dan door via info@vrgroningen.nl of 088 162 5000.