Skip to content

Zo bereiden wij ons voor

Oefening Alert. Onze medewerkers op de voorgrond overleggen over de oefening.

Samen met onze partners bereiden wij ons voor op grote incidenten. Door afspraken te maken en te oefenen met onze partners zorgen we ervoor dat de incidentbestrijding goed verloopt als het er écht om gaat.

Wil je meer weten over veiligheid in de provincie Groningen? Bekijk het regionaal risicoprofiel of bekijk de afspraken die wij hebben gemaakt.

Wie zitten er in Veiligheidsregio Groningen?

• Bestuur: alle burgemeesters van Groningen
• Gemeentelijke Kolom Groningen: alle gemeenten van Groningen
• Brandweer Groningen
• Geneeskundige Hulpverlenersorganisatie in de Regio (GHOR): organisatie van alle gezondheidsdiensten, zoals ambulances, ziekenhuizen, dokters, GGD en ggz

Met wie werken wij daarnaast samen?

• Politie
• Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest
• Provincie Groningen
• Openbaar Ministerie
• Ministerie van Defensie

Ook jouw hulp is hard nodig

Veiligheidsregio Groningen werkt samen aan meer veiligheid in Groningen. Dat betekent aan de ene kant: hulp bieden als er een ramp gebeurt. En aan de andere kant: ervoor zorgen dat een ramp niet zo snel gebeurt of juist voorkomen wordt. Daar hebben we jouw hulp ook bij nodig. Lees verder op Eerste hulp ben jij wat jij kunt doen.