Samen voorbereiden op noodsituaties

Inwoners redden buurman tijdens rampenoefening in Zuidwolde

Inwoners zijn de eerste hulpverleners ter plaatse bij incidenten en noodsituaties. Want hulpdiensten zijn er niet direct. En bij grote incidenten kunnen hulpdiensten niet iedereen tegelijkertijd helpen. Wat kun je dan zélf doen? Hoe kun je jezelf en hoe kun je je als dorp of buurt samen voorbereiden op een calamiteit of noodsituatie? Veiligheidsregio Groningen organiseert samen met gemeenten, dorpsverenigingen en andere partners bijeenkomsten in dorpen en buurten om met inwoners hierover te praten en samenwerking te verkennen.

Hulpverlening en samenwerking versterken

Langdurige stroomuitval. Uitval van telecommunicatie. Dit zijn voorbeelden van noodsituaties waarbij de hulpdiensten niet iedereen snel en tegelijk kunnen helpen. Inwoners zijn dan eerst op zichzelf en op elkaar aangewezen. Hoe kun je je als dorp of buurt samen voorbereiden? Waar spreek je met elkaar af? Wie doet wat? Wie kan hulp verlenen en wie heeft hiervoor handige hulpmiddelen? Wie coördineert? Vragen die je kunt voorbereiden. En waar inwoners en hulpdiensten profijt van hebben.

Zelf voorbereiden op

Mensen kunnen ook zelf veel doen om voorbereid te zijn op calamiteiten. Bijvoorbeeld door je huis brandveilig te maken. Wat kun je doen en wat moet je juist niet doen? De brandweer geeft hierover veel tips. Op onze website lees je ook andere nuttige tips en adviezen.

Meer informatie en aanmelden

Wil je hierover meer informatie en heb je belangstelling voor je dorp of buurt om hiermee aan de slag te gaan? Mail ons via info@vrgroningen.nl.