Skip to content

Veiligheidsregio Groningen oefent grootschalige stroomuitval

Wat als er langere tijd geen stroom is een groot deel van onze provincie? Verkeerslichten doen het niet meer, net als slagbomen bij het spoor, en pinbetalingen zijn bijvoorbeeld niet meer mogelijk. Kunnen ziekenhuizen nog blijven draaien? En hoe zit het met verzorgingstehuizen? Veiligheidsregio Groningen oefende deze denkbeeldige crisissituatie gedurende drie dagen tijdens een grootschalige oefening met bijna 150 crisiscollega’s.

Wie tijdens de oefening de crisisruimtes aan de Sontweg binnenloopt, heeft misschien niet gelijk door dat hier hard gewerkt wordt aan het oplossen van een grote crisis. Toch is dat wel degelijk het geval. Teams vanuit politie, brandweer, defensie, Openbaar Ministerie, TenneT, Enexis, bevolkingszorg, communicatie, GHOR en informatiemanagement werken samen in zogenaamde ‘nissen’. Elk team haalt actuele informatie vanuit zijn eigen expertise boven water en deelt relevante informatie. Hiermee kunnen de hoofden van de betrokken diensten in het ROT (Regionaal Operationeel Team) een gezamenlijk beeld maken, dit duiden, besluiten nemen en acties uitzetten.

Overleg van het Regionaal Operationeel Team (ROT)

Onveilige situaties

Kenmerkend aan stroomuitval is dat het in eerste instantie vooral voor veel ongemak zorgt, maar dat problemen steeds groter worden naarmate het langer duurt. “Pas na een paar uur ontstaan er steeds meer gevolgen voor de samenleving en kan het ongemak omslaan in onveilige situaties, doordat bijvoorbeeld ook telefonie en het mobiele netwerk uitvallen en mensen 112 niet meer kunnen bereiken”, vertelt Corina van Proosdij, de Militair Adviseur bij Veiligheidsregio Groningen. “Daardoor heeft het ROT in het begin meer tijd om de situatie en mogelijke effecten in kaart te brengen. Door op tijd scherp te hebben wat er allemaal kan gebeuren als de stroom er voor langere tijd uit ligt, wil het ROT het verschil maken bij het oplossen van een grote crisis.”

Snelkookpan

Het oefenen van de samenwerking was één van de belangrijkste oefendoelen, vertelt Van Proosdij. “Dit scenario dwong alle deelnemers om in een soort snelkookpan onderlinge samenwerkingen aan te gaan en duidelijke afspraken te maken. Naast de samenwerking met collega’s binnen je eigen discipline, is het ook goed om die met anderen regelmatig te oefenen. Om zo dezelfde taal te blijven spreken, maar ook om de manier van werken gelijk te trekken. Elkaar leren kennen, maar ook elkaars processen en procedures, is van groot belang om beter voorbereid te zijn op elke willekeurige crisis of ramp. Een juiste overdracht van zaken, de rafelrandjes, zijn mogelijke valkuilen als je elkaar niet goed kent.”

100.000 puzzelstukjes

De oefenleiding koos bewust voor een groot en complex scenario waarbij de verschillende teams gedwongen werden om nauw samen te werken. “Het mooie van dit scenario was dat de oorzaak van de stroomstoring lange tijd onbekend bleef. Daardoor moesten de deelnemers een breed beeld vormen. Dat dwingt je om goed samen te werken, want je kunt niks wegstrepen. In het begin heb je bij wijze van spreken te maken met wel 100.000 puzzelstukjes met informatie. De deelnemers moesten de juiste en relevante informatie naar boven halen, dit duiden en het op een goede manier met elkaar delen. Wat daarnaast ook heel belangrijk was: scenario-denken. Wat zijn mogelijke dingen die kunnen gebeuren op korte en op langere termijn, en hoe spelen we daar dan op in?”

Flitscrisis

Terugkijkend is Van Proosdij meer dan tevreden over het verloop van de oefening. “Na drie jaar lang corona en vluchtelingencrisis hebben we ons eindelijk weer kunnen richten op een zogenaamde ‘flitscrisis’. Daardoor was het extra spannend. Komt wat we van tevoren met zijn allen hebben uitgedacht en voorbereid ook goed uit de verf tijdens de oefening? De eerste reacties van de deelnemers zijn positief en we krijgen vooral terug dat het heel nuttig was om weer eens echt te oefenen.”

Wat kun jij doen bij stroomuitval?

Ben je benieuwd hoe ook jij je kan voorbereiden op stroomuitval? Kijk op Eerste Hulp Ben Jij. Daar lees je precies hoe je je kan voorbereiden en wat je kan doen tijdens een grote stroomstoring.