Skip to content

Lesprogramma over Groningse aardbevingen op basisscholen

Veiligheidsregio Groningen biedt basisscholen een gratis lesprogramma over aardbevingen. Het lesprogramma is speciaal ontwikkeld voor basisschoolleerlingen. De ervaring is dat kinderen hun gevoel van veiligheid vergroten door de kennis die zij opdoen.

Inhoud

Het lesprogramma biedt aansprekende lessen over wat kinderen kunnen doen voor, tijdens en na een aardbeving. Ze leren bijvoorbeeld over het ontstaan van aardbevingen en over gas. Ze doen verschillende proefjes die zichtbaar maken hoe aardbevingen ontstaan. En het kan een laagdrempelige manier zijn om met kinderen te praten over hun eigen situatie met schade of versterken.

Aanmelden

Basisscholen kunnen zich aanmelden voor dit gratis lesprogramma via www.aardbevingenwijzer.nl. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs biedt EPI-kenniscentrum het speciale lesprogramma’s Goud Grunn.

Waarom?

De aardbevingen in Groningen hebben ook op kinderen impact. Veel kinderen wonen in een huis dat misschien versterkt moet worden, dat schade heeft. Uit onderzoek bleek dat er te weinig aandacht is voor kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied. Veiligheidsregio Groningen komt met dit lesprogramma tegemoet aan de vraag van scholen en ouders, de aanbevelingen van Gronings Perspectief en de Kinderombudsman. Bij de ontwikkeling van het lesprogramma is nauw samengewerkt met de GGD, de afdeling ontwikkelingspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, Klassewijzer en drie basisscholen in de provincie Groningen.