Skip to content

Aardbevingsoefening 2018

Foto van aardbevingsoefening in Zuidwolde. Op de foto staan brandweermannen om een auto die gesimuleerde schade heeft door de instorting van de gevel van een huis.

De aardbevingen in Groningen hebben veel invloed op onze inwoners en provincie. Aardbevingen leiden tot stress, zorgen, het gevoel van onveiligheid en schade aan huizen, gebouwen en belangrijke infrastructuur. Hierbij kan je denken aan wegen en bruggen. Er bestaat een kans dat er een aardbeving komt met mogelijk grote gevolgen voor inwoners en hun leefomgeving. Wij vinden het belangrijk om samen met hulpdiensten en inwoners voorbereid te zijn op het risico van een zware aardbeving.

Daarom organiseerden wij een oefening. Door te oefenen toetsten hulpdiensten hun vaardigheden, de plannen die zijn gemaakt en probeerden beter inzichtelijk te krijgen waar inwoners behoefte aan hebben. De oefening duurde in totaal drie dagen.

Terugblik 3-daagse aardbevingsoefening
Van onze 3-daagse aardbevingsoefening van november vorig jaar hebben we een film laten maken door regisseur Piet Hein van der Hoek (maker van onder andere de Stille Beving). In de film komen de drie oefendagen samen en krijg je een goed beeld over het hoe het scenario verliep.

Evaluatie

Infografiek over de aardbevingsoefening in 2018. Deze is puur illustratief, de tekst bevat dezelfde informatie.

Eén scenario vormt de basis voor de drie verschillende dagen.

Veldoefening

  • Wanneer: zaterdag 17 november 2018
  • Waar: Zuidwolde
  • Voor wie: diverse veldeenheden hulpdiensten samen met inwoners van Zuidwolde

Scenario: Een (zware) aardbeving vindt plaats in provincie Groningen. Het epicentrum ligt in de kern van het bevingsgebied en veel dorpen in de omgeving ondervinden gevolgen van de beving. In Zuidwolde gaan we enkele effecten in het dorp beoefenen die kunnen voorkomen in het bevingsgebied. Zuidwolde staat dus symbool voor de getroffen dorpen in dit gebied. De eerste oefendag staat in het teken van het simuleren en beoefenen van deze mogelijke effecten in Zuidwolde.

Bent u inwoner van Zuidwolde? Doe mee aan de oefening! Heeft u vragen over wat u kunt verwachten of het meedoen aan de oefening?

Woon jij niet in Zuidwolde, maar ben je nieuwsgierig naar de aardbevingsoefening aanstaande zaterdag? Je kunt niet komen kijken, maar ons wel volgen via ons Twitteraccount en onze Facebookpagina. Wij doen de hele dag verslag van de oefening.

Crisisoefening

  • Wanneer: maandag 26 november 2018
  • Waar: Veiligheidsregio Groningen, Sontweg 10, Groningen
  • Voor wie: de crisisteams (samenwerking van hulpdiensten) en vertegenwoordigers van diverse organisaties (inwoners/bedrijven/overheden/overig) die de buitenwereld nabootsten.

De aardbeving leidt tot gevolgen in meerdere gemeenten en leidt tot een opschaling naar GRIP-4. Dit staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. Op deze oefendag komen crisisteams zoals het Regionaal Operationeel Team (ROT) en Regionaal Beleids Team (RBT) bijeen en beoefenen ze het scenario. Verder is er een grote vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheden en overige instanties aanwezig die de buitenwereld nabootsten.

Nafasedag

  • Wanneer: vrijdag 30 november 2018, 10.00-15.00 uur
  • Waar: nader te bepalen
  • Voor wie: alle burgemeesters van Groningen samen met directieleden van crisispartners

De fase na een zware aardbeving neemt mogelijk maanden of zelfs jaren in beslag. Waar moeten we in de nafase rekening mee houden? En hoe moet er tijdens de crisis al aandacht zijn voor de nafase?

Voor meer informatie kunt u bellen naar 088 162 5000 en vragen naar Michiel Roesink.