Skip to content

Crisisplannen

Veiligheidsregio Groningen is goed voorbereid op ongelukken en rampen. We hebben afspraken gemaakt met gemeenten, en bedrijven en andere organisaties. Daardoor weet iedereen wat hij moet doen als er iets misgaat. De afspraken en regels staan in verschillende documenten. Zie aan de rechterzijde welke plannen er zijn.

Incidentbestrijdingsplannen

Rampenbestrijdingsplannen

Veiligheidsregio Groningen kent meerdere rampbestrijdingsplannen voor inrichtingen (bedrijven en/of installaties) waarvoor dit wettelijk verplicht is. Alle rampbestrijdingsplannen worden om de drie jaar inhoudelijk herzien en vastgesteld.