Skip to content

Gemeentelijke Kolom Groningen

Decoratieve afbeelding

De Gemeentelijke Kolom Groningen is namens gemeenten verantwoordelijk voor rampbestrijding en crisisbeheersing. De Gemeentelijke Kolom is onderdeel van de Veiligheidsregio Groningen. Bij een ernstig situatie of crisis heeft de gemeente een belangrijke taak. Die rol noemen we Bevolkingszorg en bestaat uit evacueren, opvangen en verzorgen van getroffenen van een ramp.

Wat doet de Gemeentelijke Kolom Groningen?

De Gemeentelijke Kolom is namens de Groninger gemeenten verantwoordelijk voor alle voorbereidende taken die betrekking hebben op de zorg voor de bevolking:

  • Het beschrijven van de te behalen resultaten, de organisatie en de benodigde faciliteiten voor de verschillende teams die bij rampen en crises worden ingezet.
  • Het opleiden, trainen en oefenen van de gemeentelijke medewerkers die bij het bestrijden van een ramp of crisis een bepaalde taak hebben.
  • Adviseren van burgemeesters en gemeentesecretarissen over alles wat met rampen, crises, of de veiligheidsregio te maken heeft.

Wat wij doen samen met andere crisispartners:

  • Het beschrijven van de te behalen resultaten, de organisatie en de benodigde faciliteiten voor de verschillende multidisciplinaire teams.
  • Het ontwikkelen van rampbestrijdingsplannen voor specifieke bedrijven waar gewerkt wordt met zeer gevaarlijke stoffen
  • Het ontwikkelen van incidentbestrijdingsplannen voor bepaalde typen incidenten. Bijvoorbeeld aardbevingen en overstromingen.
  • Het evalueren van alle activiteiten en grote incidenten.