Skip to content

Na een crisis

Decoratieve afbeelding

Na een crisis of ramp spelen wij als veiligheidsregio een belangrijke rol in het herstelproces en het bieden van ondersteuning aan slachtoffers. Wij helpen mensen om terug te keren naar de normale situatie.

Wat doet de veiligheidsregio na een crisis?

Na een crisis nemen wij verschillende maatregelen om te helpen bij het herstel en om er van te leren.

Evaluatie en analyse

We evalueren de gevolgen van de crisis en analyseren wat er goed ging en wat er verbeterd kan worden. Dit helpt om onze aanpak in de toekomst te verbeteren. Bij elke grote ramp of crisis evalueren wij onze inzet.

Coördinatie van herstelactiviteiten

We coördineren de activiteiten die nodig zijn voor het herstel na een crisis. We werken samen met verschillende organisaties en instanties om ervoor te zorgen dat de juiste maatregelen worden genomen en dat herstelwerkzaamheden soepel verlopen.

Hulp en ondersteuning bieden

We bieden hulp en ondersteuning aan slachtoffers. Dit kan variëren van het geven van informatie en advies tot het organiseren van noodopvang, psychosociale ondersteuning en het coördineren van financiële steunmaatregelen.

Communicatie en voorlichting

Ze communiceren actief met het publiek om hen op de hoogte te houden van het herstelproces en de genomen maatregelen, dit gebeurt meestal vanit de gemeenten. Ze verstrekken relevante informatie en beantwoorden vragen om mensen gerust te stellen en te helpen bij het nemen van de juiste stappen.

Samenwerking en coördinatie

We werken samen met andere betrokken partijen, zoals gemeenten, hulpdiensten en maatschappelijke organisaties, om het herstel samen aan te pakken. We zorgen voor coördinatie en uitwisseling van informatie om ervoor te zorgen dat alle inspanningen goed op elkaar zijn afgestemd.

Meer informatie

Bekijk bijvoorbeeld hoe we geleerd hebben van de brand in het Holland Casino in 2017.