Skip to content

Gevaarlijke stoffen: wat doe je?

Decoratieve afbeelding

Een stof is gevaarlijk als die een risico vormt voor onze gezondheid. Het risico verschilt per stof. Door de ene stof val je flauw. Door de andere stof ontstaat brand of een explosie. Gevaarlijke stoffen kunnen giftig, brandbaar, radioactief, explosief of slecht voor het milieu zijn. Er zijn strenge regels voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Toch kunnen er ongelukken gebeuren.

Voorbeelden van gevaarlijke stoffen

 • Chloor
 • Koolmonoxide
 • Benzine
 • Kernafval

Wat doe ik als er een gevaarlijke stof in mijn huis is?

Doe meteen de ramen en deuren open. De damp van sommige gevaarlijke stoffen is giftig. Maak daarom doeken nat en houd deze voor je mond en neus. Ga dan snel naar buiten en bel 112.

Ik ben buiten en er is een gevaarlijke stof in de lucht. Wat doe ik?

 • Ga snel naar binnen. Houd een doek voor je neus en mond.
 • Sluit alle deuren en ramen. Doe luchtroosters dicht en zet de ventilatie uit.
 • Ga naar een kamer waar het niet tocht. Het liefst midden in het gebouw.
 • Is de gevaarlijke stof brandbaar? Gebruik dan geen open vuur.
 • Volg het nieuws via RTV Noord. Blijf binnen totdat je hoort dat het veilig is.

Er is radioactieve straling. Wat doe ik?

Bij een kernramp kan er radioactieve straling vrijkomen. Ben je zwanger of onder de 18, dan krijg je jodiumtabletten tegen de radioactieve straling. Maar je kunt ook zelf iets doen:

 • Doe je kleding in een vuilniszak. Spoel jezelf goed af en trek schone kleren aan.
 • Raak mensen en dieren die van buiten komen niet aan.
 • Drink geen kraanwater of regenwater.
 • Eet geen groente uit de tuin. Schil fruit en groente voor het eten.
 • Slik jodiumtabletten. Dan loop je minder risico op kanker.

Bekijk wat je nog meer moet doen bij een kernongeval.

Meer informatie