Skip to content

Wie bestuurt Veiligheidsregio Groningen?

Veiligheidsregio Groningen zet zich in voor rust en ruimte in de provincie Groningen. Ons werkgebied is de hele provincie, alle gemeenten dus. Hoe kun je zo’n groot werkgebied goed leiden? Wie bestuurt Veiligheidsregio Groningen? En wanneer zijn de vergaderingen?

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit alle burgemeesters in de provincie Groningen. Zij maken het beleid van Veiligheidsregio Groningen. Welke gevaren en risico’s zijn er? Hoe gaan we daar in de provincie mee om? Wat doen we eerst en wat daarna? De voorzitter is de burgemeester van de gemeente Groningen: de heer Schuiling.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is onderdeel van het Algemeen Bestuur. Dit bestuur past het beleid toe en voert de dagelijkse taken uit. Hoe kunnen we de hulp het best organiseren? Wie neemt de leiding? Hoe zorgen we dat alles voor iedereen duidelijk is? De leden van het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Groningen zijn:

Burgemeester Schuiling (voorzitter)

 • Beleidsplan (Veiligheidsplan)
 • Gaswinning
 • Corona

Burgemeester Van der Tuuk (penningmeester)

 • Bedrijfsvoering

Burgemeester Kuin (vice voorzitter)

 • Brandweerzorg

Burgemeester Sikkema

 • Crisisbeheersing

Adviescommissie Beleid, bestuur en bedrijfsvoering

Leden bestuur
Burgemeester Schuiling

 • Voorzitter (vz)

Burgemeester Van der Tuuk

 • Penningmeester / portefeuillehouder Bedrijfsvoering

Burgemeester Kuin

 • Lid

Ambtelijke ondersteuning
Wilma Mansveld

 • Directeur

Sabrina Caljouw

 • Sectorhoofd bedrijfsvoering

Idriss Reda

 • Controller

Edwin Verlind

 • Directie- en bestuurssecretaris

Adviescommissie Brandweerzorg

Leden bestuur

Burgemeester Kuin

 • Portefeuillehouder Brandweerzorg

Burgemeester Hoogendoorn

 • Lid

Burgemeester Bolding

 • Lid

Burgemeester Visser

 • Lid

Burgemeester Sloots

 • Agendalid

Ambtelijke ondersteuning
Roelf Knoop

 • Sectorhoofd Brandweerzorg

Hans Foekens

 • Sectorhoofd Risicobeheersing

Adviescommissie Crisisbeheersing

Leden bestuur

Burgemeester Sikkema

 • Portefeuillehouder Crisisbeheersing

Burgemeester Visser

 • Lid

Burgemeester Velema

 • Lid

Burgemeester Link

 • Lid

Ambtelijke ondersteuning

Sabine Veenstra

 • Sectorhoofd Crisisbeheersing

Hans Foekens

 • Sectorhoofd risicobeheersing

Vergaderingen Veiligheidsregio Groningen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Je kunt ze dus bijwonen wanneer je dat wilt. Dit zijn de vergaderingen die op dit moment op de planning staan:

 • Vrijdag 18 Februari 10.30 – 12.00 uur – Algemeen bestuur VRG
 • Vrijdag 25 maart 10.30 – 12.00 uur – Algemeen bestuur VRG
 • Donderdag 7 juli 10.30 – 12.00 uur – Algemeen bestuur VRG
 • Vrijdag 28 oktober 10.30 – 12.00 uur – Algemeen Bestuur VRG
 • Donderdag 8 december 10.30 – 12.00 uur – Algemeen bestuur VRG

De agenda en de vergaderstukken kun je een paar dagen voor de vergadering inzien op onze website. Het Dagelijks Bestuur vergadert ongeveer twee weken voor het Algemeen Bestuur. Die vergaderingen zijn besloten.

Wie vergadert mee?

Aan de vergadertafel schuiven soms ook agendaleden aan: van het Openbaar Ministerie en van het waterschap. Ook is er iemand van Provincie Groningen namens de Commissaris van de Koning aanwezig. Verder vergaderen mee:

Bestuursstukken

Wil je de bestuursstukken raadplegen? Dat kan op deze pagina’s: