Skip to content

Wie bestuurt Veiligheidsregio Groningen?

Veiligheidsregio Groningen zet zich in voor rust en ruimte in de provincie Groningen. Ons werkgebied is de hele provincie, die bestaat uit tien gemeenten. Wie bestuurt Veiligheidsregio Groningen? En wanneer zijn de vergaderingen?

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit alle burgemeesters in de provincie Groningen. Zij maken het beleid van Veiligheidsregio Groningen. De voorzitter is de burgemeester van de gemeente Groningen: Koen Schuiling.

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Je kunt ze dus bijwonen wanneer je dat wilt.

Vergaderdata Algemeen Bestuur

 • Vrijdag 17 februari 2023 (vergadering geannuleerd)
 • Vrijdag 24 maart 2023
 • Donderdag 13 juli 2023
 • Vrijdag 27 oktober 2023
 • Donderdag 7 december 2023

De agenda en de vergaderstukken kun je een paar dagen voor de vergadering inzien op onze website.

Leden van het Algemeen Bestuur

 • Henk Jan Bolding (Het Hogeland)
 • Adriaan Hoogendoorn (Midden-Groningen)
 • Jaap Kuin (Pekela)
 • Berry Link (Veendam)
 • Koen Schuiling (Groningen)
 • Cora-Yfke Sikkema (Oldambt)
 • Klaas Sloots (Stadskanaal)
 • Ard van der Tuuk (Westerkwartier)
 • Jaap Velema (Westerwolde)
 • Ben Visser (Eemsdelta)

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is onderdeel van het Algemeen Bestuur. Dit bestuur past het beleid toe en voert de dagelijkse taken uit. Hoe kunnen we de hulp het best organiseren? Wie neemt de leiding? Hoe zorgen we dat alles voor iedereen duidelijk is?

Het Dagelijks Bestuur vergadert ongeveer twee weken voor het Algemeen bestuur. Die vergaderingen zijn besloten. De agenda is een paar dagen van te voren te bekijken op deze website.

Agenda Dagelijks Bestuur

 • Donderdag 26 januari 2023
 • Donderdag 9 maart 2023
 • Donderdag 22 juni 2023
 • Vrijdag 6 oktober 2023
 • Vrijdag 17 november 2023

Leden van het Dagelijks Bestuur

LidRolTaken
Burgemeester SchuilingVoorzitterBeleidsplan (Veiligheidsplan)
Gaswinning
Corona
Burgemeester Van der TuukPenningmeesterBedrijfsvoering
Burgemeester KuinVice voorzitterBrandweerzorg
Burgemeester SikkemaCrisisbeheersing

Wie vergaderen er nog meer mee?

Aan de vergadertafel schuiven soms ook agendaleden aan: van het Openbaar Ministerie en van het waterschap. Ook is er iemand van Provincie Groningen namens de Commissaris van de Koning aanwezig.

Adviescommissies

De Veiligheidsregio heeft verschillende adviescommissies. Een adviescommissie geeft het bestuur advies over bepaalde zaken. Bekijk meer informatie over:

Bestuursstukken

Wil je de bestuursstukken bekijken? Dat kan op deze pagina’s: