Skip to content

Wie bestuurt Veiligheidsregio Groningen?

Veiligheidsregio Groningen (VRG) zet zich in voor rust en ruimte in de provincie Groningen. Ons werkgebied is de hele provincie, alle gemeenten dus. Hoe kun je zo’n groot werkgebied goed leiden? Wie bestuurt de VRG? En wanneer zijn de vergaderingen?

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit alle burgemeesters in de provincie Groningen. Zij maken het beleid van Veiligheidregio Groningen. Welke gevaren en risico’s zijn er? Hoe gaan we daar in de provincie mee om? Wat doen we eerst en wat daarna? De voorzitter is de burgemeester van de stad Groningen: de heer Schuiling.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is onderdeel van het Algemeen Bestuur. Dit bestuur past het beleid toe en voert de dagelijkse taken uit. Hoe kunnen we de hulp het best organiseren? Wie neemt de leiding? Hoe zorgen we dat alles voor iedereen duidelijk is? De leden van het Dagelijks Bestuur van Veiligheidregio Groningen zijn:

 • Dhr. Schuiling, voorzitter VRG
 • Dhr. Beukema, portefeuillehouder Crisisbeheersing
 • Mevr. Sikkema portefeuillehouder Bevolkingszorg en GHOR 
 • Dhr. Kuin, portefeuillehouder Brandweer
 • Dhr. Van der Tuuk, penningmeester VRG
 • Vacant portefeuillehouder Bedrijfsvoering en meldkamerdomein

Vergaderingen Veiligheidsregio Groningen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Je kunt ze dus bijwonen wanneer je dat wilt. In 2021 zijn de vergaderingen gepland op woensdag 31 maart van 10:15 – 11.00 uur, 2 juli, 29 oktober en 10 december van 10.30 tot 12.00 uur.

De agenda en de vergaderstukken kun je een paar dagen voor de vergadering inzien op onze website. Het Dagelijks Bestuur vergadert ongeveer twee weken voor het Algemeen Bestuur. Die vergaderingen zijn besloten.

Wie vergadert mee?

Aan de vergadertafel schuiven soms ook agendaleden aan: van het Openbaar Ministerie en van het waterschap. Ook is er iemand van Provincie Groningen namens de Commissaris van de Koning aanwezig. Verder vergaderen mee:

 • Mw. Mansveld, directeur VRG
 • Dhr. Knoop, regionaal commandant brandweer
 • Mw. Schulting, co√∂rdinerend gemeentesecretaris
 • Dhr. Rietveld, directeur publieke gezondheid
 • Dhr. Roesink, directie- en bestuurssecretaris

Dus wie bestuurt de VRG? Dat weet je nu. Toch nog vragen? Neem gerust contact op.

Bestuursstukken

Wil je de bestuursstukken raadplegen? Dat kan op deze pagina’s: