Ga naar hoofdinhoud

Bedrijven met risico's

In Groningen zijn een aantal bedrijven met bijzondere risico’s. Samen met deze bedrijven stellen wij rampbestrijdingsplannen op. Met een rampbestrijdingsplan bereiden verschillende diensten zich voor op de rampscenario’s die zich bij deze bedrijven voor kunnen doen. Alle rampbestrijdingsplannen worden om de anderhalf jaar geactualiseerd.

Bedrijven in Groningen met een rampbestrijdingsplan

 • JPB Logistics B.V. (Delfzijl)
 • Eems Energy Terminal (Eemshaven)
 • VOPAK Eemshaven (Eemshaven)
 • ChemCom Industries B.V. (Chemie Park Delfzijl)
 • Nouryon MCA B.V. (Chemie Park Delfzijl)
 • Nobian MEB B.V. (Chemie Park Delfzijl)
 • Teijin Aramid B.V. (Chemie Park Delfzijl)
 • Delamine B.V. (Chemie Park Delfzijl)
 • J. Wildeman Storage & Logistics B.V. (Chemie Park Delfzijl)
 • JPB Logistics B.V. (Chemie Park Delfzijl)
 • Avebe (Foxhol)
 • Plixxent B.V. (Foxhol)
 • NAM UGS Grijpskerk (Grijpskerk)
 • J. Wildeman Storage & Logistics B.V. (Hoogezand)
 • Topbrands Europe B.V. (Kolham)
 • Oostwold airport (Oostwold, gem. Oldambt)
 • EnergyStock Zuidwending B.V. (Veendam)
 • Stinoil Holding B.V. (Veendam)
 • JPB Logistics B.V. (Winschoten)

Meer informatie vind je op de website brzoplus.nl. Hier vind je bijvoorbeeld uitslagen van inspecties die bij deze bedrijven zijn uitgevoerd.

Ik heb een klacht over een bedrijf

De Omgevingsdienst Groningen zet zich in voor een veilige en schone leefomgeving. Heb je overlast van stank, stof of geluid? Of heb je verontreiniging van lucht of bodem ontdekt? Dan kun je dit melden bij de Milieuklachtenlijn van de Omgevingsdienst Groningen. Telefoonnummer: 050 318 00 00.

Bedrijven op het Chemie Park Delfzijl

Veel bedrijven op het Chemie Park Delfzijl werken met gevaarlijke stoffen. Voor Chemie Park Delfzijl is veiligheid daarom belangrijk. Er gelden op het park strenge regels rondom veiligheid. Ook oefenen medewerkers regelmatig samen met hulpdiensten om goed voorbereid te zijn op een ramp of noodsituatie.

Wil je een rampbestrijdingsplan bekijken?

Wil je een rampbestrijdingsplan bekijken of heb je vragen? Neem contact met ons op. Mail: crisisbeheersing@vrgroningen.nl of telefoon: 088 162 5000.

Risico’s in jouw omgeving

Wil je weten welke risico’s er in jouw regio zijn? Bekijk de risicokaart op de website van Atlas Leefomgeving.