Skip to content

Geen stroom, geen water, geen gas: wat doe je bij uitval?

Gaspit met aardgas

Gas, water en stroom: het is zo gewoon in Nederland. Toch valt de elektriciteit weleens uit, ook in Groningen. Bijvoorbeeld bij een storing, storm of aardbeving. Dan gaat het licht niet meer aan. Je kunt niet pinnen, tanken of tv kijken. En soms doet de kraan of de verwarming het niet. Wat doe je als je geen gas, geen stroom of geen water hebt?

Ik heb geen gas of stroom. Wat doe ik?

 • Zet alle apparaten uit die op gas werken. Denk aan het fornuis, de kachel of de oven. Daarmee voorkom je gevaarlijke situaties als je straks weer gas hebt.
 • Controleer je eigen installatie of aansluiting. Kijk in de meterkast.
 • Geef aan Enexis door dat je geen gas hebt.
 • Meld de storing via het storingsnummer voor gas en stroom: 0800 – 9009.
 • Help je huisgenoten en je buren.

Ik heb geen of weinig water. Wat doe ik?

 • Draai alle waterkranen dicht. Zo voorkom je lekkages als je straks weer water hebt.
 • Vraag je buren of zij wel water hebben.
 • Kijk op de website van Waterbedrijf Groningen of de storing al bekend is. Zo niet, vertel Waterbedrijf Groningen dat je geen water hebt via 050 3 688 688.
 • Help je huisgenoten en je buren.

Verontreiniging drinkwater

De kwaliteit van ons kraanwater in Nederland wordt 24/7 van bron tot tap gecontroleerd. Het kraanwater in Nederland voldoet dan aan de strengste eisen. Voldoet de kwaliteit niet aan de eisen, dan neemt het waterbedrijf gelijk maatregelen. Dan kan er bijvoorbeeld een ‘kookadvies’ worden afgegeven. Mensen moeten dan drinkwater eerst drie minuten koken alvorens het te mogen gebruiken voor consumptie. Indien dit het geval is zal het waterbedrijf je hierover informeren en krijgt je ook informatie over hoe te handelen.

Wie lost de storingen op?

Bedrijven zorgen ervoor dat je elektriciteit, water en gas hebt. Enexis doet dat in de provincie Groningen voor stroom en gas. En Waterbedrijf Groningen voor water. Ze lossen storingen of uitval zo snel mogelijk op. Duurt de storing heel lang of is het probleem gevaarlijk? Dan krijg je een NL-Alert. Of dan rijdt een geluidswagen door je straat met nieuws.

Hoe voorkom je uitval van stroom, gas en water?

 • Sleutel niet zelf aan gasleidingen. Bel een vakman.
 • Check voor je gaat boren in de muur of er geen kabels en leidingen in de muur zitten.
 • Ga je klussen in de tuin? Kijk waar kabels en leidingen liggen. Bel KLIC : 0800 – 0080.
 • Geen gas, geen water of geen stroom? Blijf op de hoogte bij uitval. Sla belangrijke nummers en websites meteen op.