Skip to content

Vogelgriep

Meeuw - vogelgriep

Vogelgriep is erg besmettelijk voor wilde watervogels en pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen).  Het hangt van de virusvariant af hoe ernstig het ziektebeeld is: de dieren kunnen overlijden, ernstig ziek worden of alleen milde ziekteverschijnselen vertonen.

Kunnen mensen besmet raken met vogelgriep?

De kans is klein dat het vogelgriepvirus mensen besmet. Dit kan alleen bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen. Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep: koorts, hoofdpijn, spierpijn, hoest of oogontsteking.  

Mensen kunnen het virus wel verspreiden. Dit gebeurt bijvoorbeeld als ze via hun schoenen of kleding in contact zijn geweest met het virus. Raak daarom de dode vogels nooit aan. En vermijd gebieden waar het vogelgriepvirus heerst.  

Wat moet je doen als je een dode vogel vindt?

  • Op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC)
  • Op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of meer dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188. 
  • Dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij je dierenarts. 
  • Informatie voor commerciële pluimveehouders met zieke of dode vogels vind je op de website van de NVWA

Wie ruimt dode vogels op?

Het is belangrijk dat dode vogels snel en goed worden opgeruimd. Wie dat doet is afhankelijk van de situatie. Op de website van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) vind je informatie over wie de dode vogels opruimt.

Laat gebieden met watervogels met rust

Probeer zoveel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Heerst er in deze gebieden vogelgriep? Kom dan niet in het gebied. Zo voorkom je verdere verspreiding van de vogelgriep.  

Daarnaast help je mee door in natuurgebieden het volgende te doen: 

  • Blijf in de natuurgebieden op de paden. 
  • Houd honden waar nodig aan de lijn. 
  • Geef geen voer aan watervogels. 
  • Laat vogels, vooral groepen watervogels, met rust. Als ze opvliegen kunnen ze het virus namelijk verder verspreiden. 

Meer informatie over vogelgriep