Skip to content

Brand waarbij asbest vrijkomt

Bij een brand kunnen materialen kapot gaan waarin asbest zit. Als je die losse vezels (langdurig) inademt, kan dat ernstige gezondheidsklachten veroorzaken.

Gevaar van asbest bij een brand

Asbest in vaste vorm geeft geen gevaar voor de gezondheid. Bijvoorbeeld een golfplaat die op het dak ligt. Maar bij een brand kunnen asbesthoudende materialen knappen. Dan komen er losse vezels vrij. Als je die vezels (langdurig) inademt kan dat een risico vormen voor je gezondheid. Tijdens een brand is blootstelling aan asbest meestal kort. Daarom is het risico klein.

Wat kun je zelf wel (en niet) doen?

  • Als je in jouw directe omgeving stukjes met asbest vindt, laat dit dan liggen. Loop er niet door- of overheen.
  • Doe voor de zekerheid je schoenen uit als je je huis binnengaat.
  • Gooi geen asbest of materiaal waar asbest in zit in de afvalcontainer.
  • Loop zo weinig mogelijk over verontreinigde grond of gras.
  • Roetaanslag op het tuinpad en je auto kun je het beste met een zachte waterstraal afspoelen en daarna met een sopje.
  • Gladde oppervlakken binnen kun je met een sopje schoonmaken.

Waar kan ik melden dat er asbest in of om mijn huis ligt?

Als er bij een brand asbestdeeltjes in je tuin terecht komen kun je dit het beste direct bij je verzekeraar en de gemeente melden. Als grondeigenaar bent je verantwoordelijk voor je eigen perceel. Als je een huurwoning hebt, kun je dit het beste melden bij je verhuurder.

Welke maatregelen neemt de overheid?

  • Bij vermoeden van asbest schakelt de brandweer of de gemeente een gespecialiseerd bedrijf in.
  • Dit bedrijf stelt vast of het daadwerkelijk om asbest gaat en waar het asbest ligt.
  • Een gespecialiseerd bedrijf begint zo snel mogelijk met het opruimen van de asbestdeeltjes.

Waarom lopen de schoonmakers in beschermende kleding en hoef ik dat niet?

Omdat de werknemers van een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf bijna dagelijks met asbest in contact komen, dragen zij beschermende kleding. Omdat je zelf vrijwel nooit direct in contact komt met asbest is het gezondheidsrisico erg klein. Je hebt daarom dus geen beschermende kleding nodig.

Meer informatie