Skip to content

Brand waarbij asbest vrijkomt

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk product, bestaande uit gesteente en daarin mineralen met taaie onbrandbare vezels. Vanaf ongeveer 1940 tot 1995 is asbest vooral gebruikt in woningen, gebouwen en installaties. Dit wil trouwens niet zeggen dat elk pand of installatie uit die periode automatisch asbest bevat.

Gevaar van asbest bij een brand

Asbest in gebonden toestand (bijvoorbeeld een golfplaat die op het dak ligt) geeft geen gevaar voor de gezondheid. Maar bij een brand kunnen asbesthoudende materialen knappen. Dan komen er losse vezels vrij. Als je die vezels (langdurig) inademt kan dat een risico vormen voor je gezondheid. Omdat blootstelling aan de vezels gedurende een brand meestal kort duurt, is het gezondheidsrisico dat je tijdens een brand loopt klein. Meer weten over het gezondheidsrisico? Kijk dan op de website van het RIVM. 

Welke maatregelen neemt de overheid?

Als er bij een brand een vermoeden is dat er asbest is vrijgekomen, schakelt de brandweer of de gemeente een gespecialiseerd bedrijf in. Dit bedrijf stelt vast of het daadwerkelijk om asbest gaat en waar het asbest ligt. Als dat in kaart is gebracht zal een gespecialiseerd bedrijf zo snel mogelijk starten met het opruimen van de asbestdeeltjes. Allereerst worden de openbare wegen schoongemaakt. Daarna wordt de rest van het gebied schoongemaakt.

Wat doe ik wanneer ik vermoed dat er asbest in of om mijn huis ligt?

Wanneer er bij een brand asbestdeeltjes in je tuin terecht komen kun je dit het beste direct bij je verzekeraar en de gemeente melden. Als grondeigenaar bent je verantwoordelijk voor je eigen perceel. Wanneer je een huurwoning hebt, kun je dit het beste melden bij je verhuurder. Bij de gemeente kun je terecht voor meer informatie over de schoonmaakactie voor het openbaar gebied.

Waarom lopen de schoonmakers in beschermende kleding en hoef ik dat niet?

Omdat de werknemers van een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf bijna dagelijks met asbest omgaan en direct met asbest in contact komen, dragen zij speciaal beschermende kleding. Omdat je zelf vrijwel nooit direct in contact komt met asbest is het gezondheidsrisico erg klein. Je hebt daarom dus geen beschermende kleding nodig.

Wat kun je zelf wel (en niet) doen?

  • Als je in jouw directe omgeving stukjes met asbest aantreft laat dit dan liggen. Loop er niet door- of overheen, hierdoor neem je mogelijk de vezeltjes mee je huis in. Doe voor de zekerheid je schoeisel uit als je je huis binnengaat.
  • Gooi geen asbest of asbesthoudend materiaal in de afvalcontainer!
  • Loop zo weinig mogelijk over verontreinigde grond of gras om omwoelen of verspreiding te voorkomen.
  • Roetaanslag op het tuinpad en je auto kun je het beste met een zachte waterstraal afspoelen en eventueel daarna met een sopje. Ook gladde oppervlakken binnen, kun je met een sopje ontdoen van roet en stof.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met je gemeente. Daarnaast vind je op de website van de GGD-Groningen ook veel informatie over asbest.