Ga naar hoofdinhoud

Onze financiën

Als Veiligheidsregio Groningen werken wij voor de 10 Groningse gemeenten. Ongeveer 80% van onze begroting wordt gefinancierd door deze gemeenten. De andere 20% bestaat uit geld dat wij krijgen van de Rijksoverheid. Jaarlijks stellen we een begroting op, waarin onze verwachte inkomsten en uitgaven staan.

Welke gemeente betaalt wat?

Welke gemeente welk bedrag aan ons betaalt, wordt bepaald aan de hand van een zogenaamde verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is onder andere gebaseerd op het bedrag dat de gemeenten van het Rijk krijgen voor rampenbestrijding. Gemeenten met meer risico’s krijgen een hogere bijdrage van het Rijk.

Onze financiën in vier programma’s

Onze financiën bestaan uit vier programma’s. Elk programma kent zijn eigen financiering. De vier programma’s zijn:

  • Crisisbeheersing
  • Brandweerzorg
  • Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG)
  • GHOR

Meer informatie

Meer weten? Bekijk dan de pagina met onze begroting en jaarstukken.