Skip to content

Toegankelijkheid

Wij willen en moeten een digitaal toegankelijke website aanbieden. Dit betekent dat iedereen met een beperking (bijvoorbeeld kleurenblindheid of een motorische beperking) gebruik moet kunnen maken van onze website. Wij moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen zoals die zijn beschreven door de Rijksoverheid. Het gaat hierbij om WCAG versie 2.1 op niveau AA.

Welke maatregelen hebben wij genomen?

  • In Juni 2021 is een onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid op onze website. Daaruit is gebleken dat wij gedeeltelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen.
  • We hebben een overzicht gemaakt van alle PDF’s op onze website.

Hoe blijven we werken aan digitale toegankelijkheid?

  • Bij het plaatsen van nieuwe content op onze website houden wij rekening met digitale toegankelijkheid.
  • In 2023 gaan we onze website verbeteren. We nemen hierbij ook digitale toegankelijkheid mee.  

PDF’s 

Wij hebben veel pdf’s op onze website staan. Sommige daarvan zijn niet toegankelijk. In de toekomst gaan we er aan werken om PDF’s op een toegankelijke manier aan te bieden. Wil je een toegankelijke versie van een document aanvragen? Neem dan contact met ons op via info@vrgroningen.nl

Problemen melden 

Kom je problemen tegen met de toegankelijkheid van onze site? Neem dan contact met ons op via info@vrgroningen.nl.