Ga naar hoofdinhoud

Brandveiligheid van een evenement

Ga je een evenement organiseren? Elk evenement brengt risico’s met zich mee. Het is belangrijk dat je hierop bent voorbereid.

Wel of geen vergunning aanvragen?

Als je een evenement organiseert moet je in de meeste gevallen een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente. Zo kan de gemeente beoordelen welke risico’s dit met zich meebrengt. Voor een klein evenement zoals een straat- of wijkfeest heb je geen vergunning nodig. Dan is het doen van een melding bij de gemeente voldoende.

Bereikbaarheid voor hulpdiensten

De hulpdiensten moeten het evenement(enterrein) altijd kunnen bereiken. Houd hier rekening mee:

 • Een minimale doorgangsbreedte van 4,5 meter (waarvan 3,25 meter verhard) en een minimale doorgangshoogte van 4,2 meter.
 • Hekwerken of andere obstakels die de doorgaande weg blokkeren moeten snel en gemakkelijk verwijderd kunnen worden.
 • Aanrijd- en calamiteitenroutes moeten niet geblokkeerd worden door bezoekersstromen.

Vluchtwegen

Houd vluchtwegen vrij over de hele breedte. Zodat bezoekers zonder problemen de evenementenlocatie kunnen verlaten als het nodig is.

Wegafsluitingen

Zorg dat er duidelijk wordt gecommuniceerd over eventuele wegafsluitingen.

Bluswatervoorzieningen

Zorg dat de aanwezige brandkranen, aansluitpunten van droge blusleidingen en andere bluswatervoorzieningen altijd worden vrijgehouden. Rondom een brandkraan moet een vrije ruimte van 1 meter zijn.

De risico’s op de locatie

Je maakt met je activiteit of evenement gebruik van een openbare ruimte. Stel jezelf de volgende vragen:

 • Hoeveel mensen kun je kwijt en wanneer is het vol?
 • Is de evenementenlocatie goed te bereiken?
 • Zijn er (brand)veiligheidsrisico’s voor je omgeving en de buren?
 • Is er in de directe omgeving een evenement dat jouw evenement kan beïnvloeden?
 • Organiseer je een evenement in een gebouw? Dan gelden andere regels. Neem hierover contact op met de gemeente.

De risico’s van en voor bezoekers

Zorg dat je weet wie er op jouw evenement komen en wat dan de risico’s zijn. Stel jezelf de volgende vragen:

 • Wie is de doelgroep?
 • Zijn er risico’s bij dedoelgroep? Denk bijvoorbeeld aan imago, drankgebruik en kwetsbaarheid.
 • Maak je gebruik van toegangskaarten of is het vrije inloop?
 • Heb je invloed op de in- en uitstroom van bezoekers?

Mogelijke incidenten

Bedenk vooraf wat er mogelijk kan gebeuren. En wat er dan moet gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan brand, storm en massale paniek.

Veiligheidsregio Groningen helpt gemeentes

Veiligheidsregio Groningen ondersteunt de gemeente op de thema’s brandveiligheid (brandweer) en gezondheid (GHOR) in de beoordeling van de evenementenaanvraag. Naar aanleiding van de aanvraag en de grootte van het evenement komen we eventueel bij je langs. Samen bekijken we dan of de brandveiligheid op orde is.

Vragen?

Heb je vragen over brandveiligheid? Mail naar info@vrgroningen.nl of bel 088-162 5000.