Ga naar hoofdinhoud

Bluswatervoorziening

Bluswater is onmisbaar om een brand te kunnen blussen. In 95% van de gevallen lukt dit met het water dat in onze tankautospuiten zit. Maar soms is dit niet genoeg. Daarom is het belangrijk dat er voldoende bluswatervoorzieningen zijn. Met bluswatervoorziening bedoelen we alle systemen en mogelijkheden die er zijn om bluswater te leveren.

Voorbeelden van bluswatervoorzieningen

  • Brandkranen van een drinkwaterbedrijf
  • Open water
  • Bluswaterriolen
  • Geboorde putten
  • Sprinklersystemen
  • Grootwatervoorziening

Wie is verantwoordelijk voor bluswatervoorziening?

De eindverantwoordelijkheid voor de bereikbaarheid van openbare bluswatervoorzieningen ligt bij de gemeenten. Wij als Veiligheidsregio adviseren de gemeenten hierover.

Wat als openbaar bluswater niet beschikbaar is?

Als er geen openbaar bluswater is waarvan de brandweer gebruik kan maken, ben je hiervoor als eigenaar van een (bedrijfs)terrein zelf verantwoordelijk. Zie ook het bouwbesluit 2012.

Vragen?

Heb je vragen over de bluswatervoorziening op jouw (bedrijfs)terrein? Neem contact op met de gemeente waar je woont.