Ga naar hoofdinhoud

Samen toewerken naar een veilig DelfSail: bestuurlijke voorbereiding

Als er iets gebeurt tijdens een grootschalig maritiem evenement als DelfSail, moeten er ook op bestuurlijk niveau beslissingen worden genomen. Maar dat krachtenveld is niet altijd eenvoudig te overzien, met uiteenlopende betrokken partijen. Om de bestuurders hierop voor te bereiden organiseerde de gemeente Eemsdelta in samenwerking met Groningen Seaports een bestuurlijke table top,die werd uitgevoerd door Veiligheidsregio Groningen. Hilda Wolda, coördinator Openbare Orde en Veiligheid bij de gemeente Eemsdelta (links op de foto), en Corina van Proosdij, Militair Adviseur bij Veiligheidsregio Groningen, vertellen hier meer over. 

Waarom is er een table top georganiseerd? 

Corina: “Bij een evenement als DelfSail werken veel verschillende partners samen, zowel op het land als op het water. Daardoor is het lastig te overzien wat de rollen, taken en bevoegdheden van elke partij zijn tijdens een (groter) incident. Het doel van de table top was vooral om dat helder te krijgen en om te zorgen voor meer bewustwording daarover.” 

Hilda: “Daarbij komt dat dit een evenement is dat maar eens in de vijf jaar plaatsvindt, waardoor de routine ontbreekt, ook binnen de gemeentelijke organisatie. Dan is het goed om eens met alle betrokken partijen aan tafel te zitten en zo duidelijk te krijgen wat iedereen doet. Er zijn allerlei dwarsverbanden. Maar uiteindelijk is het wel zo dat de gemeente de vergunning verleent en er maar één iemand eindverantwoordelijk is, namelijk de burgemeester. Daarom is het zaak om hem goed in positie te brengen.” 

Wat kwam er aan bod tijdens de table top? 

Corina: “We hebben drie scenario’s doorlopen die waren gebaseerd op een risicoanalyse: een onaangekondigde klimaatdemonstratie, brand met als gevolg een stremming van het treinverkeer en extreem weer.” 

Hilda: “Alle partijen bekeken het scenario vanuit hun eigen rol, taak en verantwoordelijkheid. Wat moet ik hier doen? Ben ik hier bevoegd gezag? Wie mag wat doen? Met name bij situaties op het water kwam heel duidelijk naar voren dat dat nog niet zo simpel was.” 

Eerdere editie van DelfSail. Foto: Stichting DelfSail

Wat is het resultaat van de table top? 

Hilda: “Ik denk dat de table top een heel mooi beeld heeft gegeven voor alle partijen aan tafel. Sommige momenten waren echt eye-openers. En het bestuurlijk bewustzijn is vergroot. Ook is er nu het bewustzijn dat we het niet alleen hoeven te doen als er toch iets gebeurt. Ik ga nu met een gerust gevoel richting het evenement.” 

Corina: “Daarnaast is het ook belangrijk dat we elkaars gezichten hebben gezien. Zo kennen we elkaar al een beetje, mocht er iets gebeuren. Daardoor is het ook makkelijker om contact met elkaar op te nemen.” 

Wat maakt het mooi om mee te werken aan een evenement als DelfSail? 

Hilda: “Voor mij is dat tweeledig. Ik ben hier geboren en getogen en heb dus echt een band met deze regio. Dus dat hier zo’n groot evenement plaatsvindt met landelijke en misschien wel internationale uitstraling, maakt me heel trots. En het is fijn dat deze regio, met bepaalde problematiek, ook eens positief in beeld komt. Ook vind ik het fantastisch om te zien dat achter de schermen bij de gemeente zoveel collega’s hard werken aan DelfSail.” 

Corina: “Ik ben de afgelopen jaren betrokken geweest bij de voorbereiding van Sail Den Helder 2023, waardoor ik vanuit dat oogpunt wat kritische vragen heb kunnen stellen. Mooi om de verschillen en overeenkomsten te zien. Daarnaast geeft het voldoening om bestuurders met mijn kennis en ervaring te kunnen ondersteunen en om ze iets aan te kunnen bieden waar ze iets aan hebben gehad. Mede daardoor kunnen ze straks met een gerust hart genieten van dit mooie maritieme evenement.” 

Aanwezige organisaties bij de table top: gemeente Eemsdelta, Groningen Seaports, Kustwacht Nederland, Openbaar Ministerie, Politie Noord-Nederland, Rijkswaterstaat, Stichting DelfSail en Veiligheidsregio Groningen. 

Alles over onze voorbereidingen op DelfSail