Ga naar hoofdinhoud

Algemeen bestuur akkoord met plannen

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Groningen (de burgemeesters van de tien gemeenten) heeft donderdag 13 juli ingestemd met de beleidsbegroting 2024, de huisvestingsplannen voor regio en Stad en ook met de visie Brandweerzorg 2030.

Begroting 2024

Het bestuur heeft kennisgenomen  van de ingediende zienswijzen op de concept beleidsbegroting 2024 en de actualisatie van de begroting 2023; ingestemd met de reactie van de VRG op de zienswijzen. Daarmee is het bestuur ook akkoord met de beleidsbegroting 2024 en actualisatie begroting 2023.

De gemeente ’t Hogeland kon niet instemmen. Deze gemeente denkt anders over de herverdeling van gelden van het Rijk. Hier is ambtelijk en bestuurlijk al veel over gesproken. Daardoor kon na de technische discussie uiteindelijk worden ingestemd met de begroting.

Huisvesting

Het bestuur heeft ingestemd met de voorstellen op het gebied van huisvesting. Daarmee kan de VRG de komende jaren verder met het ontwikkelen van renovatie, verbouw en nieuwbouw in regio en Stad, op basis van het Dekkingsplan Brandweerzorg Groningen.

Brandweerzorg 2030

Het bestuur heeft ingestemd met de Visie Brandweerzorg Groningen 2030, het Organisatieplan Brandweerzorg Groningen 2023- 2026 en het Regionaal Dekkingsplan Brandweerzorg Groningen 2023-2026. Daarmee kunnen we nu aan de slag met de uitvoering. Portefeuillehouder Jaap Kuin sprak lovende woorden over de grote inspanningen die de afgelopen jaren zijn verricht door de sector om de ontwikkelingen binnen de brandweer toe te lichten, zodat er zorgvuldig over kon worden besloten.

Diverse burgemeesters spraken daarnaast hun grote dank uit voor de inzet van de brandweer tijdens recente grote (natuur)branden in de regio. Burgemeester Ard van der Tuuk (Westerkwartier) was bijvoorbeeld diep onder de indruk van de repressieve en logistieke inzet bij de centrumbrand in Leek, waarbij uit de hele omtrek blusgroepen werden ingezet, zonder dat de brandweerzorg voor de omliggende dorpen en gemeenten in gevaar kwam.

Burgemeester Klaas Sloots (Stadskanaal) vroeg daarnaast aandacht voor ontwikkelingen in de samenleving op het gebied van klimaatverandering en energietransitie. Die vragen om nieuwe manier van brandbestrijding. Op zijn vraag of Brandweer Groningen daarop anticipeert, lieten voorzitter Koen Schuiling (Groningen), portefeuillehouder Jaap Kuin (Pekela) en commandant Roelf Knoop weten dat dat vanzelfsprekend gebeurt.