Ga naar hoofdinhoud

Buurtbijeenkomst EHBJ ’t Zandt: “Goed voor de bewustwording”

Welke risico’s spelen er in en rond ‘t Zandt? Hoe ervaren de bewoners dat? En hoe kun je je voorbereiden op een eventuele noodsituatie? Dit soort vragen kwamen aan bod tijdens de eerste EHBJ-buurtbijeenkomst op 15 juni in ’t Zandt.

De avond wordt afgetrapt met een filmpje van de grote aardbevingsoefening die Veiligheidsregio Groningen een paar jaar geleden organiseerde. “Eén van de doelen van de oefening was dat mensen langere tijd op zichzelf waren aangewezen”, vertelt Marleen Hanenberg, projectleider van Eerste Hulp Ben Jij (EHBJ). “Buurtgenoten hielpen elkaar, maar vertelden ons na afloop dat ze niet goed wisten hoe. Met de bewoners zijn we vervolgens aan de slag gegaan met een lijst met praktische tips. Naar aanleiding hiervan hebben we EHBJ en specifiek ook het EHBJ-buurtplan ontwikkeld. Hiermee kunnen mensen zich voorbereiden op verschillende noodsituaties.”

Van overstroming tot cyberdreiging

Daarna gaan de aanwezigen zelf aan de slag. In groepjes praten ze over de risico’s die ze thuis en in hun omgeving zien. Daarvan maken ze een top 3. “Brand en aardbevingen werden het vaakst genoemd”, vertelt Marleen. “Verder was de opbrengst heel divers. Onder meer overstroming, instorting, cyber, oorlog en aanrijtijden ambulance werden genoemd. Dat geeft maar weer aan hoe verschillend mensen risico’s beleven en dat de informatiebehoefte van mensen dus ook heel verschillend is. Daarom wordt de inhoud van de buurtbijeenkomst vooral op de avond zelf door inwoners bepaald.”

Alles over brand

Vervolgens komt brand aan bod, een risico dat het meest leeft, waar sommigen ervaring mee blijken te hebben en waarover veel vragen zijn. Marleen: “Daarom is het fijn dat er ook altijd een collega van de brandweer bij is”, in dit geval Johan Bosklopper. Hij vertelt onder meer dat er per 1 juli een rookmelderplicht geldt. Daar zijn alle aanwezigen gelukkig al van op de hoogte. Ook laat hij een filmpje zien over wat het effect is als je in huis de binnendeuren dicht hebt en er brand uitbreekt. Brand verspreidt zich dan namelijk veel minder snel. Een van de bewoners vraagt hoe hij het beste zijn elektrische fiets kan opladen. Dit kan het beste in een berging, zodat niet het hele huis in brand vliegt als het toch misgaat.

Aan het denken gezet

Ook Bokko Jan Huitema, gebiedsregisseur in de gemeente Eemsdelta, was aanwezig. “Ik vond het een leuke en interactieve bijeenkomst en ik denk dat veel mensen aan het denken zijn gezet. Mensen willen graag meepraten over hun omgeving en dit is een goede manier om dat te doen. Over het algemeen zijn Groningers redelijk nuchter, ondanks de aardbevingsproblematiek die natuurlijk zorgen baart. Maar ik vond het opvallend dat er tijdens de bijeenkomst hele diverse risico’s naar voren kwamen. Zo zie je maar weer dat iedereen in zijn eigen leefwereld leeft. Het is voor ons als gemeente ook goed om dat soort signalen mee te krijgen.”

Actie ondernemen

Terugkijkend geven veel aanwezigen aan dat de avond hen heeft geholpen in de bewustwording over welke risico’s er zijn en dat ze actie gaan ondernemen op bepaalde punten. Marleen: “Sommigen gaven aan erover te gaan praten met buren of familie, hun huis nog eens goed te gaan bekijken op mogelijke risico’s of het EHBJ-buurtplan te gaan doornemen. Daarmee is voor ons de avond geslaagd en gaan we graag door naar andere dorpen en wijken!”