Skip to content

Veiligheidsplan

Uitzicht over Groningen, puur decoratief.

De wereld om ons heen verandert. Snel, heel snel. Zo snel dat de realiteit het steeds vaker wint van onze fantasie. De scriptschrijvers van de Amerikaanse politieke thrillerserie House of Cards werden ingehaald door de beleidsmaatregelen van president Donald Trump, de scriptschrijvers van de spionageserie Homeland werden ingehaald door de gruwelijke praktijken van IS. Wat je vandaag bedenkt kan morgen achterhaald zijn. In onze omgeving in Groningen zien wij veel veranderingen, zoals verstedelijking, vergrijzing en bevolkingskrimp.

Ook technologische ontwikkelingen gaan in sneltreinvaart. Op basis van het gebruik van social media kunnen we een verwachting uitspreken over het sentiment dat in de samenleving heerst op een bepaald thema en kunnen we anticiperen op toekomstige veiligheidsrisico’s. Hadden we met de kennis en technologie van nu de rellen van Project X in Haren kunnen voorkomen?

Een verwachting uitspreken over tien jaar is spannend. Laten we een poging wagen. Groningen over tien jaar? Als we naar buiten kijken zien we zelfrijdende auto’s, bussen en treinen. Ze rijden op elektriciteit, waterstof en heel enkel nog op benzine of diesel. De technologische ontwikkelingen zijn ongekend. Niet alleen huishoudelijke apparaten zoals koelkasten en wasmachines zijn rechtstreeks aangesloten aan het internet, ook onze hersenen zijn met chips gekoppeld aan computers om gedachten te coderen en te versturen.

Zorgrobots vervangen verplegers in ziekenhuizen en pakketjes worden met drones bezorgd. Mensen in de Ommelanden wonen in rust en ruimte. De stad Groningen is een ontmoetingsplek voor Stadjers, (internationale) studenten en bezoekers. Groningen is van het gas af en is een proeftuin geworden voor duurzame energie. De toekomst is dichterbij dan we denken. Die begint nu. Dit biedt kansen, maar stelt onze samenleving ook voor nieuwe uitdagingen en risico’s.

Uitdagingen en risico’s in de regio

Een gezond en veilig bestaan, ook hier in Groningen, begint met een gevoel van vrijheid en ruimte. Juist vanuit die vrijheid en ruimte staan we open voor de voortdurende veranderingen die plaatsvinden in de maatschappij. Internet is overal, mensen communiceren steeds vaker online. Informatie is daardoor snel beschikbaar en kan direct worden gedeeld. Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen zich daardoor op nieuwe manieren organiseren. Niet alleen fysiek, maar ook online. Aan de ene kant is het snel verspreiden en ontvangen van informatie een kans.

Aan de andere kant moet deze informatie wel juist zijn. In deze veranderende omgeving wordt anders gecommuniceerd. En dat in een gebied dat zich kenmerkt door vergrijzing, krimp, een veranderend zorglandschap en een verschraling van de zorg. Maar ook door toenemende verstedelijking, de energietransitie en fysieke en psychosociale schade als gevolg van aardbevingen door gaswinning. In een tijd dat de rol van de overheid verandert, is het voor Veiligheidsregio Groningen zaak om naast de inwoners van Groningen te gaan staan en passende handelingsperspectieven te bieden.

Risico’s horen bij het leven. Het gaat erom dat we samen de risico’s weten te beperken en ze waar nodig kunnen beheersen. Daarnaast moeten we ons ervan bewust zijn dat er altijd onzekerheden en restrisico’s blijven. De veiligheidsregio is er om de inwoners zelfbewust en vol vertrouwen de toekomst tegemoet te laten treden. Ondanks de risico’s zeggen we: durf te leven, Groningen!

Bekijk het hele veiligheidsplan

Je kunt ook het hele veiligheidsplan lezen. Of bekijk de crisisplannen.