Beleid en plannen van Veiligheidsregio Groningen

Veiligheidsregio Groningen is goed voorbereid op ongelukken en rampen. We hebben afspraken gemaakt met gemeenten, bedrijven en andere organisaties. Daardoor weet iedereen wat hij moet doen als er iets misgaat. De afspraken en regels staan in verschillende documenten. Hieronder lees je welke documenten dat zijn en wat daarin staat.

Het regionaal risicoprofiel

In het regionaal risicoprofiel lees je welke risico’s er in de regio Groningen zijn. Een risico is bijvoorbeeld een aardbeving of een grote brand. In dit document staat ook wat we doen als er iets misgaat. Je leest welke maatregelen we dan nemen. En welke mensen en materialen we daarvoor nodig hebben.

Het beleidsplan veiligheidsregio

Wat doen we de komende jaren om de regio Groningen veiliger te maken? Dat lees je in het beleidsplan veiligheidsregio. We kijken samen met gemeenten en bedrijven hoe we ons nog beter kunnen voorbereiden op ongelukken en rampen.

Het regionaal crisisplan

Gebeurt er een ongeluk of een ramp? Dan moet iedereen precies weten wat hij moet doen. Daarom hebben we daar afspraken over gemaakt. Bijvoorbeeld met de politie, de brandweer en de gemeenten. Zo komt iedereen op het goede moment in actie. Die afspraken staan in het regionaal crisisplan.

De GRIP

Bij rampen werken veel mensen met elkaar samen. Daarom zijn er goede afspraken nodig, en genoeg ruimte om te oefenen. Hoe weet je wat je allemaal moet doen? Wie zorgt dat de samenwerking goed gaat? Dat is allemaal geregeld in de GRIP-structuur? Alle veiligheidsregio’s in Nederland werken met dezelfde GRIP. Lees op deze pagina meer over de GRIP.

Afspraken met bedrijven en organisaties

Wij wensen alle mensen in de provincie Groningen een gezond bestaan. Om grip te krijgen op alle risico’s zoeken we de samenwerking met bedrijven en organisaties. Stel, mensen hebben door een ramp ineens geen water, stroom of gas meer. Dat probleem willen we snel oplossen. Daarom hebben we afspraken met de bedrijven die zorgen voor water, stroom en gas: Waterbedrijf Groningen, Enexis, Tennet en de Gasunie. 

Leren van ongelukken en rampen

We kijken regelmatig of iedereen zich aan de afspraken houdt. En gebeurt er ergens een ongeluk of een ramp? Dan kijken we daarna of we alles goed hebben gedaan. Als het nodig is, maken we nieuwe afspraken met elkaar. We passen ook onze oefeningen aan. Samen zijn we bij Veiligheidsregio Groningen goed voorbereid op ongelukken en rampen.