Ga naar hoofdinhoud

Officier van Dienst Bevolkingszorg

Kom jij in actie tijdens een incident?

Wat ga je doen?

Bij een alarmering ga je doorgaans ter plaatse. Dit kan bijvoorbeeld een brand zijn waarbij opvang voor bewoners geregeld moet worden of maatregelen in de omgeving nodig zijn. Je brengt de werkzaamheden in kaart en zet acties in gang, waaronder de zorg voor de getroffen bevolking. Als andere functionarissen voor gemeentelijke taken worden ingezet, geefje aan hen leiding.

Alarmeringen komen geregeld voor. Dit betekent dat je per piketweek rekening moet houden met enkele alarmeringen. Tijdens jouw piketdienst beschik je over een piketauto, zodat je snel ter plaatse kan komen bij een alarmering.

De ideale achtergrond

  • Je beschikt over hbo werk- en denkniveau;
  • Je bent bij werkzaam binnen één van de Groningse gemeenten, politie, openbaar ministerie, GHOR, defensie, meldkamer Noord-Nederland, waterschap, provincie of veiligheidsregio; 
  • Je hebt kennis van en ervaring met een bestuurlijke omgeving;
  • Je hebt kennis en inzicht van crisisbeheersing op regionaal niveau en het regionaal risicoprofiel;
  • Je voldoet aan de opkomsttijd van maximaal 30 minuten naar de plaats van het incident;
  • De woorden ‘analytisch, flexibel en doortastend’ omschrijven jou.

Opleiding en oefenen

Je wordt opgeleid voordat je kan worden ingezet als Officier van Dienst. Je kan, buiten de inzetten bij incidenten, rekenen op ongeveer 10 dagen per jaartijdsbesteding aan deze rol. In deze tijd neem je deel aan mono- en multidisciplinaire opleidingen, trainingen, oefeningen en periodiek werkoverleg.

Plaats in de organisatie

Binnen Veiligheidsregio Groningen werken organisaties zoals brandweer, gemeenten, politie en GHOR samen aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Team Bevolkingszorg voert deze taken uit voor de gemeenten binnen de veiligheidsregio. Team Bevolkingszorg geeft tijdens een ramp of crisis uitvoering aan de bevolkingszorgtaken van Communicatie, Publieke Zorg & Omgevingszorg en de ondersteunende taken van Informatie & Ondersteuning.

Piket

Voor de functie Officier van Dienst Bevolkingszorg geldt een piketregeling. Dit houdt in dat een Officier van Dienst Bevolkingszorg naast het reguliere werk in dienst van een gemeente eens per vijf of zes weken een week lang, 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar is om snel ingezet te kunnen worden op de plaats van het incident in het werkgebied. Hiervoor ontvang je een vergoeding via de eigen werkgever. Het is jouw voornemen om deze rol voor meerdere jaren te vervullen.

Enthousiast geworden?

Herken je jezelf in dit profiel? Super! Reageren kan door je cv en motivatie te mailen naar anne.weert@vrgroningen.nl.

Na je sollicitatie krijg je zo snel mogelijk een uitnodiging voor een gesprek om je motivatie toe te lichten en verdere afspraken te maken.

Meer informatie

Als je vragen hebt over de inhoud van de piketrol, neem dan gerust contact op met Anne Weert. Anne is te bereiken op de volgende contactgegevens: