GHOR

GHOR is de afkorting van geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Samen met de politie, brandweer en gemeenten zet de GHOR zich in voor de veiligheid van de burgers in de veiligheidsregio van de provincie Groningen.

GHOR Groningen is onderdeel van Veiligheidsregio Groningen en staat onder leiding van de directeur Publieke Gezondheid. Deze is tevens directeur van GGD Groningen en lid van de directie van de Veiligheidsregio. De directeur Publieke Gezondheid is voor brandweer, politie, gemeente en aanspreekpunt en gesprekspartner. De GHOR is gehuisvest bij GGD Groningen.