Skip to content

Chemiepark Delfzijl

Voor Chemie Park Delfzijl is veiligheid heel belangrijk. Veel bedrijven op het park werken met chemische stoffen. Als daar iets mis mee gaat, kan dat gevaarlijk zijn voor mensen en voor de natuur. Daarom werken we samen aan een veilig Chemie Park Delfzijl.

Hoe werken we samen?

De bedrijven op Chemie Park Delfzijl doen oefeningen met bijvoorbeeld de brandweer en de politie. Ieder jaar worden er verschillende oefeningen gedaan. Met steeds verschillende bedrijven die op het Chemie Park staan. In het Rampbestrijdingsplan staan daarvoor rampscenario’s om te gebruiken als input. Door de oefeningen leert iedereen elkaar beter kennen. Mensen weten beter wat ze moeten doen bij een ramp. En ze geven elkaar op tijd de goede informatie.

Wie werken samen op Chemie Park Delfzijl?

Bijna alle mensen op Chemie Park Delfzijl doen mee aan de oefeningen: medewerkers van Falck, bedrijfsdeskundigen, medewerkers van de storingsdienst en coördinatoren algemene hulpverlening. Zij werken daarbij samen met mensen van:

  • de brandweer
  • de waterschappen
  • de politie
  • de gezondheidszorg
  • de provincie
  • Veiligheidsregio Groningen

Waarom is samenwerking zo belangrijk?

Door te oefenen voor een ramp zorgen we samen voor nog meer veiligheid. Op Chemie Park Delfzijl en in het hele industriegebied Oosterhorn. De afspraken die zijn gemaakt staan in het meerjarenprogramma Oosterhorn, samen werken, samen veilig.