Skip to content

Brandveiligheid van een zorgwoning

Voor ‘woonfuncties met zorg’ gelden speciale brandveiligheidsvoorschriften. Voorbeelden zijn een verzorgingstehuis, aanleunwoning, zorgboerderij of een mantelzorgwoning. Op deze pagina leest u wat de belangrijkste tips en regels zijn. Onderaan de pagina vindt u een lijst met websites waar meer informatie op staat.

Goede toegankelijkheid

Zorg ervoor dat de zorgwoning goed toegankelijk is. Ook voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten. Dit maakt het voor hen gemakkelijker om te vluchten bij een calamiteit. Het duurt altijd even voordat de brandweer er is. Het is dus belangrijk dat de bewoners al in veiligheid zijn op het moment dat de brandweer arriveert.

Brandmeld- of ontruimingsinstallatie

U hebt rookmelders óf een brandmeldinstallatie nodig. Dit hangt af van het aantal bewoners en het type zorg dat u biedt. In het Bouwbesluit leest u wat voor u van toepassing is. Zie ook de link onderaan deze pagina.

Meldingsplicht

Heeft u in de zorgwoning gedeelde voorzieningen, zoals een badkamer of een keuken, en tenminste vijf kamers voor bewoners? Dan bent u verplicht om dit te melden bij uw gemeente. Dit heet meldingsplicht.

Veiligheidsregio Groningen komt naar aanleiding van deze melding periodiek bij u langs. Samen bekijken we dan of de brandveiligheid op orde is.

Vragen?

Heeft u vragen over brandveiligheid? Dan kunt u terecht bij de afdeling Risicobeheersing van Veiligheidsregio Groningen. Mail naar info@vrgroningen.nl of bel 088-1625000.

Meer informatie