Skip to content

Brandveiligheid bij nieuwbouw, bestaande bouw en (ver)bouw

Laat u een huis bouwen, gaat u uw huis verbouwen of heeft u een eigen huis? Hiervoor gelden speciale brandveiligheidsvoorschriften. Op deze pagina leest u wat de belangrijkste tips en regels zijn. Onderaan de pagina vindt u een lijst met websites met meer informatie.

Nieuwbouw

Nieuwbouwvoorschriften gelden voor nieuw te bouwen bouwwerken. Deze voorschriften zijn relevant als u een aanvraag voor een vergunning doet bij de gemeente. In deze aanvraag moet u onderbouwen op welke manier aan de nieuwbouwvoorschriften wordt voldaan.

Verbouw

Verbouwvoorschriften zijn van toepassing op het ‘geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk’. Die definitie is ruim. Bij geheel vernieuwen kan worden gedacht aan de situatie dat een gebouw tot op de fundering wordt gesloopt en het gebouw daarna op dezelfde fundering wordt herbouwd. Overigens kent het Bouwbesluit maar voor een aantal specifieke onderwerpen verbouwvoorschriften. Voor de overige onderwerpen gelden nieuwbouwvoorschriften ook voor verbouwsituaties.

Bestaande bouw

Voor bestaande situaties zijn de voorschriften voor bestaande bouw van toepassing. Dit is het minimale niveau waar een gebouw voor een bepaalde functie te allen tijde aan moet (blijven) voldoen. Een gebouw dat niet aan dit niveau voldoet, moet worden verbeterd of moet voor die functie worden gesloten. Ook voor brandveiligheid worden de voorschriften voor bestaande bouw gezien als de ondergrens voor brandveiligheid.

Door middel van gelijkwaardigheden (een gelijkwaardige oplossing op een voorschrift vanuit het Bouwbesluit) kan gemotiveerd worden afgeweken van zowel de nieuwbouwvoorschriften, de verbouwvoorschriften als de voorschriften voor bestaande bouw.

Vragen?

Heeft u vragen over brandveiligheid? Dan kunt u terecht bij de afdeling risicobeheersing van Veiligheidsregio Groningen via info@vrgroningen.nl of 088-1625000.

Meer informatie