Skip to content

Brandveiligheid bij kamerverhuur

Verhuurt u kamers? Vanaf 5 kamers per woning (inclusief een eventueel privéverblijf) is dit officieel een ‘woonfunctie voor kamergewijze verhuur’. Hiervoor gelden speciale brandveiligheidsvoorschriften. Op deze pagina leest u wat de belangrijkste tips en regels zijn. Onderaan de pagina vindt u een lijst met websites waarop meer informatie staat.

Melding bij de gemeente

U moet verplicht een melding brandveilig gebruik doen bij de gemeente, via www.omgevingsloket.nl. Door deze melding weten gemeente en hulpverleningsdiensten dat het om een woning met kamerverhuur gaat en kan de brandveiligheid worden gecontroleerd.

Rook- en koolmonoxidemelders

Hang rookmelders op. Die zijn verplicht in de verblijfsruimtes en vluchtroutes van de woning. Bij voorkeur zijn de rookmelders onderling gekoppeld. Hang ook koolmonoxidemelders bij verbrandingstoestellen.

Brandblussers

Zorg voor een brandblusser in de gezamenlijke keuken en een brandblusser op iedere bouwlaag.

Veiligheidsregio Groningen komt naar aanleiding van deze melding periodiek bij u langs. Samen bekijken we dan of de brandveiligheid op orde is.

Vragen?

Heeft u vragen over brandveiligheid? Dan kunt u terecht bij de afdeling risicobeheersing van Veiligheidsregio Groningen via info@vrgroningen.nl of 088-1625000.

Meer informatie